Fakta

Vold i tal

Der har aldrig før været flere anmeldelser af vold mod privatpersoner i Danmark, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Her er de vigtigste fakta fra opgørelsen samt udviklingen gennem årene.

Rekord i anmeldelser:

* I andet kvartal af 2018 var antallet af voldsanmeldelser mod privatpersoner 3097. Det er det højeste, siden man begyndte at måle det i 1995, hvor tallet i øvrigt var 2193 for samme kvartal. Tallet er korriget for sæsonudsving og omfatter ikke offentligt ansatte.

Voldsofre går hyppigere til politiet:

* I 2016 fik politiet kendskab til 49 procent af alle voldshændelser. I 1971 var det 19 procent, og i midten af 90’erne lå det omkring 35 procent.

Men færre udsættes for vold:

* I 1987 var 2,7 procent af befolkningen blevet udsat for vold inden for et år. I 2016 var 1,7 procent blevet udsat for vold inden for et år. Tallet har været svingende gennem årene, men tendensen er nedadgående.

Kilder: Danmarks Statistik, Det Kriminalpræventive Råd, Justitsministeriets Forskningskontor.