Fakta

Yersiniainfektion

De vigtigste smittekilder er:

* Svinekød
* Ikke desinficeret drikkevand

Yersiniabakterier kan formere sig ved lave temperaturer – helt ned til 4°C.

Smitte fra person til person er sjælden.

Kilde: Sundhed.dk.