Fakta

Zoneforbud

Zoneforbud kan tages i anvendelse, når et område generelt er plaget af gentagne episoder med vold og andre strafbare forhold, og forbuddet kan meddeles til personer, der udviser særlig utryghedsskabende adfærd eller ved sin adfærd bidrager til at skabe særlig utryghed.

En person med et zoneforbud må ikke færdes frem og tilbage eller tage ophold inden for en radius af 500 meter fra det sted, hvor adfærden har fundet sted.

Overtrædelse af et meddelt zoneforbud straffes i førstegangstilfælde normalt med ubetinget fængsel i 7 dage.

Kilde: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi