FDM og DI: Det må ikke blive dyrere for bilister

7. februar 2013 16:26 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
FDM og DI: Det må ikke blive dyrere for bilister
Billede mangler

Trængselskommissionens idékatalog, som torsdag blev afleveret til transportminister Henrik Dam Kristensen (S), har punkter, som Dansk Industri (DI) kan bifalde, men også idéer, der ikke møder støtte. Samme melding kommer fra FDM, og det er primært finansieringen af de miljøfremmende tiltag, som de to organisationer er kritiske overfor.

 

Det må ikke blive markant dyrere at parkere i København, ligesom det heller ikke vil være hensigtsmæssigt at afskaffe befordringsfradraget, lyder det fra DI.

»Det vil ramme pendlerne og dermed hæmme mobiliteten. Det vil ikke fremme væksten. Jeg ser frem til, at kommissionen i forbindelse med den endelige strategi vil prioritere de ideer, som samlet set løfter mobiliteten i vores transportsystem,« siger branchedirektør Michael Svane, DI Transport og Infrastruktur.

Han mener, at det er afgørende, at man lægger vægt på, at de mange løsningsforslag skal afspejle den økonomiske situation, som Danmark står i.

»Jeg er glad for, at Trængselskommissionen arbejder videre med en strategi med fokus på arbejdskraftens mobilitet, virksomhedernes konkurrenceevne og ikke mindst behovet for at skabe et sammenhængende transportsystem, hvor der er plads til alle transportformer,« siger han.

Hos FDM er man klar til at drøfte de mange idéer i den kommende tid, men understreger, at der skal iværksættes en lang række tiltag, hvis bilisterne skal have et reelt alternativ til bilen.

»Hvis hverdagen skal hænge sammen med familie, arbejde og fritid, bliver bilen også fremover et vigtigt redskab for familien. Derfor skal man også sætte ind over for trængslen på vejene. Det er positivt med bedre forhold for cykler og kollektiv transport. Men det er ikke muligt for de to transportformer alene at absorbere tilvæksten i trafikken. FDM ser derfor frem til den kommende tids drøftelse af de bedst egnede forslag, herunder også vejudvidelser, der hvor der i dag er flaskehalse og bedre vejudnyttelse generelt,« siger Thomas Møller Thomsen, FDMs administrerende direktør.

Hos Det Økologiske Råd og Greenpeace er udvidelser af veje imidlertid langt fra ønskværdigt.

»Det Økologiske Råd finder især forslagene om at udvide motorveje og anlægge en havnetunnel i København problematiske. Begge dele vil øge bilismen og lægge beslag på midler, som ellers kunne bruges til at styrke den kollektive trafik og forbedre forholdene for cyklister,« siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

»Kommissionens kommende anbefalinger skal kunne reducere luftforureningen i mindst samme omfang, som den kuldsejlede trængselsring ville have gjort,« supplerer Jan Søndergaard, Greenpeace.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu