ANNONCE

Feriepenge-ballade: Så meget skat skal du betale

26. juni 2020 19:28 | Af: Jonathan Lykke Lilmoës, jl@newsbreak.dk og Ritzau Info

Beskæftigelsesminister slår fast, at lønmodtagere ikke står til en lempelig skat på 38 procent af feriepenge.

Hvis danskerne får udbetalt deres feriepenge, så skal de kun beskattes med en en afgift på 38 procent. Sådan er aftalen, har det lydt fra formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard.

Men nu fastslår Beskæftigelsesministeriet i et nyt notat, at den udlægning ikke er korrekt. I stedet er det aftalt, at danskerne skal betale almindelig indkomstskat, hvis de får indefrosne feriepenge udbetalt.

Dermed står tusindvis af danskere til at skulle betale topskat, hvis de får udbetalt feriepengene – det står folk frit for. Noget tyder dog på meget stor interesse, selv før forslaget var vedtaget. Allerede 9. juni var der timelang kø hos Lønmodtagernes Feriemidler, hvor man kan se, hvor mange penge, man har stående på sin feriekonto.

Hvilke penge er det?

Helikopterpenge er et begreb, der dækker over, når staten – illustrativt set – kaster penge ud til borgerne fra en helikopter. Det er, har flere økonomer forklaret, en effektiv måde at sikre fortsat forbrug. På den måde holdes samfundsøkonomien kørende.

Kort fortalt vil mange mennesker med flere penge mellem hænderne bruge flere penge og på den måde får virksomhederne også flere penge mellem hænderne. For godt 14 dage siden præsenterede regeringen idéen om en såkaldt sommerpakke, der skal gøre netop det.

De indefrosne feriepenge, der ellers var øremærket senere udbetaling ved pension, har været særdeles brandvarmt emne i forskellige sammenhænge. Pengene er blevet indefrosset, fordi ferie-strukturen på arbejdsmarkedet er blevet lavet om. Tidligere skulle man opspare feriedage og -penge året forinden.

Ændringen har medført, at der nu er en ophobning af feriepenge, som ikke bare kan udbetales – men det bliver de så alligevel. Nogle af dem.

Flad skat en lettelse

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fastslår nu klart, at den almindelige indkomstbeskatning også er regeringens ønske. Det siger han, forud for at regeringen i august ventes at fremlægge lovforslaget om udbetaling af feriepengene.

– Beskæftigelsesministeriet fastslår, at man som udgangspunkt skal betale indkomstskat af de indefrosne feriepenge. Det er også mit udgangspunkt som beskæftigelsesminister i en socialdemokratisk regering, siger Peter Hummelgaard.

Han mener, at en flad skat på 38 procent vil resultere i en stor skattelettelse for topskatteydere.

– Vi har et progressivt skattesystem i Danmark. Det sikrer, at de, der tjener mest også skal betale mest i skat. Det gælder også i denne situation. Det er efter min og regeringens opfattelse ikke rimeligt, at man ved at lave en flad skat reelt vil give en skattelettelse til topskatteydere på 18 procent, siger Peter Hummelgaard.

Ifølge ministeren vil det samtidig koste statskassen tre til fem milliarder kroner i tabt provenu, hvis man gennemtrumfer en flad skat på 38 procent.

Flertal?

I notatet, du kan se i punktform herunder, peger Beskæftigelsesministeriet på, at afgiften på de 38 procent kun gælder i helt særlige tilfælde. Det er blandt andet, hvis en virksomhed er gået konkurs. Så skal lønmodtageren sikres af Lønmodtagernes Garantifond.

Mens regeringen vil fastholde beskatning med afsæt i den enkeltes trækprocent, så presser flere partier på, for at danskerne skal slippe for topskat på feriepengene.

Spørgsmålet bliver, om beskæftigelsesministeren kan samle flertal for sin beskatningsmodel, når regeringen fremlægger sit lovforslag. Det vil formentlig stå klart i løbet af august.

I forvejen ventes feriepengene tidligst at kunne blive udbetalt til september eller oktober. Det kan vise sig at være sent i forhold til ønsket om at få pengene ud til forbrug efter corona-nedlukningen.

Lyt nu!

Ledernes direktør Henrik Bach Mortensen håber, at beskæftigelsesministeren og det politiske flertal vil lytte til FH, Dansk Metal og Lederne:

– Det er meget beklageligt og uforståeligt, at beskæftigelsesministeren holder fast. Det vil reelt betyde, at det ikke kan betale sig at få udbetalt pengene, hvis man betaler topskat i dag, eller feriepengene gør, at man når topskattegrænsen.

– Dermed får vi jo slet ikke den maksimale effekt med kickstart af dansk økonomi, som var selve formålet med at udbetale pengene, siger Henrik Bach Mortensen.

Beregninger fra den borgerlig-liberale tænketank Cepos på baggrund af tal fra Danmarks Statistik viser, at 96.000 danskere vil komme over topskattegrænsen, hvis de tager imod indefrosne feriepenge.

Fakta

Feriepenge-notatet

Beskæftigelsesministeriet fastslår i et nyt notat, hvilke skatteregler der gælder ved udbetaling af de tre ugers indefrosne feriepenge.

I notatet afviser ministeriet udlægningen fra formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard. Hun har i blandt andet Jyllands-Posten fastslået, at det er aftalt, at der kun skal betales 38 procent skat af feriepengene.

Her er hovedpunkterne i notatet:

* “Der har i forlængelse af aftalen om at udbetale op til tre uger af de indefrosne feriemidler været fremført, at det var en forudsætning for Ferielovsudvalgets betænkning, at en tidlig udbetaling skulle beskattes med maksimalt 38 procent. Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at dette ikke er i overensstemmelse med Ferielovsudvalgets betænkning”.

* “Den generelle forudsætning i Ferielovsudvalgets betænkning har været, at de enkelte lønmodtagere vil blive beskattet af feriemidler som personlig indkomst med den enkeltes trækprocent”. Her henviser ministeriet konkret til side 185-186 i betænkningen fra Ferielovsudvalget for at dokumentere udlægningen.

* Notatet fastslår herefter, at de 38 procents beskatning alene gælder i særlige tilfælde: “i forbindelse med konkurssituationer mv.”.

* I disse særlige tilfælde skal lønmodtageren have udbetalt pengene fra Lønmodtagernes Garantifond. Derfor er reglerne anderledes, og der beskattes i disse særlige tilfælde “efter en model med en fast afgift til SKAT”, fremgår det af notatet.

Kilder: Notat fra Beskæftigelsesministeriet af 25. juni 2020: “Beskatning ved udbetaling af indefrosne feriemidler fra Lønmodtagernes Feriefond”.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu