Finanstilsynet hemmeligholdt massive krav til Danske Bank

7. februar 2013 11:26 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Finanstilsynet hemmeligholdt massive krav til Danske Bank
Billede mangler

Mens andre banker i fuld offentlighed får grovfilen af Finanstilsynet, som f. eks. Tønder Bank, der lynhurtigt blev overtaget af Sydbank, så gælder der åbenbart andre spilleregler for landets største bank. Danske Bank fik i al hemmelighed et påbud i juni 2012 om at nedbringe sit indlånsunderskud med 75 milliarder kroner.

 

Men tilsynet mente, at bankens situation var så skrøbelig, at de i alt tre påbud ikke blev offentliggjort. Før nu, hvor banken har opfyldt kravene.

Banken fik besked på at:Mindske indlånsunderskuddet med 75 mia. kr. frem mod udgangen af 2013.Sikre et “passende forhold mellem finansiering med løbetider på minimum én måned og finansiering med løbetider på minimum tre måneder.Leve op til et kortsigtet likviditetskrav med udgangspunkt i Liquidity Coverage Ratio-standarden (LCR) på 100 pct. stigende til 110 pct. fra og med den 1. januar 2014.Tilsynet forklarer i forbindelse med offentliggørelsen, hvorfor det ikke skete umiddelbart efter banken fik påbuddene.

“Påbuddene blev givet på et tidspunkt, hvor der var særligt usikre internationale markedsforhold, kombineret med ratingbureauernes nedjustering af flere bankers rating, herunder Danske Banks ratings i maj 2012,” skriver tilsynet.

Det tilføjes også, at Danske Bank er “Danmarks største bank og meget væsentlig for den finansielle stabilitet i Danmark.”

Finanstilsynet oplyser også i meddelelsen, at offentliggørelse på daværende tidspunkt kunne medføre “uforholdsmæssig stor skade for banken.”

“Da markedsforholdene siden generelt er forbedret, og da banken har opfyldt Finanstilsynets påbud, er betingelserne for en udskydelse af offentliggørelsen ikke længere til stede, hvorfor påbuddene nu offentliggøres,” skriver tilsynet.Det hører selvfølgelig også med til historien, at Danske Bank på nuværende tidspunkt har opfyldt alle tre krav bl.a. ved at reducere sit indlånsunderskud med 85 milliarder kroner.

Men påbuddene blev givet, fordi Danske Banks struktur for finansiering og herunder bankens afhængighed af at hente penge i markedet er anderledes end både andre store danske banker og i sammenligning med andre nordiske banker i forhold til de kommende kapitalkrav.

Tilsynet holder snor i banken ved at forlange månedlige rapporter på de tre mål og varsler at reagere øjeblikkeligt, hvis de ikke efterleves.

“Finanstilsynet vil løbende vurdere behovet for justeringer af målene i lyset af markedsudviklingen og ændringer af reguleringen,” hedder det i meddelelsen.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu