Flygtningefamilier får frataget børnecheck

21. juni 2012 08:18 | Af: Uffe Dahl, newsbreak.dk - mail: redaktion@newsbreak.dk
 
Flygtningefamilier får frataget børnecheck
Billede mangler

Egentlig var den nye lov tiltænkt arbejdende polakker og andre øst-arbejdere, der udnyttede det danske system til at få børnecheck, selv om børnene aldrig satte en fod i Danmark.
Men nu viser det sig, at nytilkomne flygtningefamilier rammes hårdt af den ‘optjeningslov’, som betyder, at børnene skal have været i Danmark i to år, før staten udbetaler den fulde børnecheck.
For flygtningefamilier, der har fået asyl i Danmark, har den nye regel alvorlige konsekvenser.
Det skriver dr.dk.
Helt konkret betyder den nye lov, som blev vedtaget i december 2010, at i det første halve år får børnefamilier slet ingen børnecheck.
Herefter stiger beløbet hvert halve år, så man eksempelvis efter et år får 50 procent af børnechecken.
Loven trådte i kraft 1.januar i år, og det er derfor først nu, at lovens alvorlige konsekvenser begynder at kunne ses. Det siger Dansk Flygtningehjælp til DR Nyheder.
R ville under ingen omstændigheder stemme for
Da loven blev vedtaget i december 2010 stemte den daværende opposition stemte imod forslaget blandt andet med henvisning til, at loven kunne være i strid med flygtningekonventionen.
Under lovbehandlingen sagde de radikales daværende ordfører på området, Niels Helveg Petersen, blandt andet.
– Det Radikale Venstre kan ikke medvirke til gennemførelse af dette lovforslag. Dels kan der opstå problemer i forhold til EU-retten, hvad angår reglerne for vandrende arbejdstagere – jeg siger ikke, at der gør det, men det kan der – dels kan der opstå problemer i Det var den tidligere VK-regeringforhold til flygtningekonventionen. I henvendelsen fra Dansk Flygtningehjælp siges det ret tydeligt, at lovforslagets gennemførelse vil være i strid med flygtningekonventionen. Jeg har især hæftet mig ved det synspunkt, som er fremført af Dansk Flygtningehjælp, og jeg citerer fra henvendelsen:
‘Som anført tidligere var andre sociale ydelser, herunder børnefamilieydelsen, en del af lovgiverens argumentation for, at indførelse af starthjælp i 2002 ikke var i strid med flygtningekonventionen.’ Der er her rejst ganske alvorlig tvivl, og det i sig selv er tilstrækkeligt til, at Det Radikale Venstre ikke kan stemme for forslaget, sagde Niels Helveg Petersen under lovbehandlingen i december 2010.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu