Skip to main content

Dagpengesats: Hvor meget kan man få og hvornår kommer pengene?

Her får du overblik over din eventuelle dagpengesats - samt hvornår pengene bliver udbetalt

Den højeste dagpengesats man kan få i 2018 er 18.633 kroner om måneden før skat. Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix

Den højeste dagpengesats man kan få i 2018 er 18.633 kroner om måneden før skat. Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix

.Har du styr på din eventuelle dagpengesats?

Dagpengereglerne er berygtede for at være komplicerede og fuldstændigt uoverskuelige at holde styr på, men satserne hører til i den mere enkle ende af reglementet.

Din dagpengesats kan højst udgøre 90 procent af din tidligere lønindkomst. Din lønindkomst bliver beregnet ud fra indkomsten i de 12 måneder, hvor du har tjent mest mest inden for de seneste to år, inden du blev arbejdsløs.

Indkomsten beregnes som din sammenlagte A- og B-indkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag.

Find din dagpengesats

Din dagpengesats afhænger også af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret samt af din alder.

Der er ingen minumumsgrænse for, hvor lav en dagpengesats man kan få, men der er en grænse for, hvor høj satsen kan være.

Som fuldtidsforsikret kan du maksimalt få 19.322 kroner og som deltidsforsikret 12.881 kroner (2021-satser).

Hvis du er nyuddannet eller værnepligtig kan du være berettiget til dagpenge på dimmitendsats. Den udgør 71,5 procent af den maksimale dagpengesats, hvis du ikke er forsørger, mens du kan få 82 procent af den maksimale dagpengesats, hvis du er forsøger.

Som ung under 25 år får du i visse tilfælde halv sats af den højeste dagpengesats.

Hvornår bliver dagpenge udbetalt?

Man får udbetalt dagpenge bagudrettet den sidste bankdag i måneden.

Man skal selv sørge for at indsende et dagpengekort med oplysninger. Oplysningerne kan typisk indsendes til a-kassen tidligst en uge før udbetalingen, og det er forskelligt, hvor mange dage, man har til at få det indsendt. Hvis man indsender oplysningerne for sent, kan man risikere at få forsinket udbetalingen af dagpenge.

Hvis du er på sygedagpenge er det nogle andre regler og satser, der gælder. Du kan læse om sygedagpenge i denne artikel.

Del din kommentar