Skip to main content

Her er datoerne for udbetaling af ældrecheck

Ældrechecken 2021 er blevet udbetalt. Her er, hvad du skal være opmærksom på næste år, når ældrecheck 2022 bliver udbetalt

Ældrechecken falder på et tørt sted for pensionister uden høj indkomst og formue. (Foto: Bax Lindhardt/Scanpix)

Ældrechecken falder på et tørt sted for pensionister uden høj indkomst og formue. (Foto: Bax Lindhardt/Scanpix)

Enhver dansk folkepensionist har ret til at få udbetalt ældrechecken såfremt pensionistens formue og indkomst opfylder betingelserne.

Og med formue menes her den likvide formue, hvilket gælder aktier og andre værdipapirer, kontanter samt penge i pengeinstitutter.

Udbetaling af aldersopsparing har således betydning for, om du kan få ældrecheck.

Ret ved ændring

Samtidig gælder kassekredit med pant i fast ejendom, mens friværdien dog ikke tæller med.

I 2021 må man ikke have en likvid formue på mere end 91.900 kr. for at modtage ældrecheck.

Du skal selv oplyse Udbetaling Danmark om din om den likvide formue, og hvis der sker ændringer i den skal det senest ske 31. juli.

Hvornår udbetales ældrecheck 2022

Der er tale om et engangsbeløb, som bliver udbetalt sidste hverdag i januar. Dermed er datoen for udbetalingen fredag d. 28. januar 2022.

Ældrechecken udbetales automatisk hvert år, og det er Udbetaling Danmark, der står for at sætte beløbet ind på modtagerens NemKonto.

Hvis der sker ændringer i indkomster, skal du selv rette i din forskudsopgørelse senest 1. januar i indeværende år.

Det højeste man får udbetalt er 18.400 kr., og man skal betale skat af beløbet.

Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Beløbet, eller tillægget, du får udbetalt, afhænger af din personlige tillægsprocent. Du kan således få udbetalt det fulde tillæg, hvis tillægsprocenten er 100.

Som folkepensionist kan du dog ikke få ældrecheck, hvis dit tillæg er mindre end 200 kr.

Din personlige tillægsprocent bliver således beregnet ud fra indkomst og formue. Har du ikke andre indkomster end folkepension, og har du en formue mindre end 91.900 kr., kan du forvente at få det fulde beløb.

Det er den samme procent, der også bliver brugt til at udregne eksempelvis dit helbredstillæg.

Samtidig har det betydning for din tillægsprocent, hvad din samlever eller ægtefælde har i formue eller udbetaling udover folkepension.

Hvis du er i tvivl om din tillægsprocent, kan du kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 61.

Udbetaling ved dødsfald

Hvis en pensionist dør i januar, og har krav på tillæg vil det blive udbetalt til dødsboet.

Ofte stillede spørgsmål

I det nedenstående forsøger vi at give et kort svar på de spørgsmål, der ofte bliver stillet checken og pension.

Hvad er ældrecheck?

Checken er et engangsbeløb, der bliver udbetalt én gang årligt, hvis den enkelte ældre borger opfylder en række betingelser.

Hvem kan få ældrecheck?

Man skal være fyldt 65 år senest den 31. december året før og ens formue må i 2020 højst være 91.900 kr. Det gælder også samlet, hvis I er et ægtepar/samlevende. Hvis betingelserne er opfyldt kan begge ægtefælder/samlevende få checken. Bor du i udlandet afhænger det af hvilket land, du bor i, om du er berettiget til en ældrecheck.

Hvor stor er ældrechecken?

Op til 18.400 kr. (ældrecheck 2021). Hvis du mener, at du har ret til tillægget i 2021, men ikke har fået pengene, skal du kontakte Udbetaling Danmark senest den 31. juli 2020. Ellers har du ikke mulighed for at få ældrecheck for indeværende år.

Er tillægget skattepligtigt?

Ja, det er det. Ældrechecken er en supplerende årlig pensionsudbetaling til de dårligst stillede folkepensionister – men da der er tale om en indkomst, skal der betales indkomstskat.

Hvordan kommer pengene?

Pengene kommer som udgangspunkt automatisk den sidste hverdag i januar måned. Pengene bliver indsat på borgerens Nemkonto som en del af den normale folkepension.

Hvad søger folk på Google om ældrecheck?

“ældrecheck”, “ældrecheck 2022”, “udbetaling danmark ældrecheck”, “hvornår udbetales ældrecheck”, “udbetaling af ældrecheck”, “ældrecheck 2022 udbetaling”, “ældrecheck dato”

Del din kommentar