Skip to main content

Lemper regler: Nu må du igen

Lystfiskerne må igen tage deres fangst med hjem til eget forbrug og rense dem hjemme

Lystfiskere må igen tage fisk med hjem fra sygdomsramte områder
Lystfiskere må igen tage fisk med hjem fra sygdomsramte områderFoto: Christian Lindgren/Scanpix

I to måneder har det været besværligt at tage på fisketur i dele af landet, efter Fødevarestyrelsen indførte restriktionszoner efter udbruddet af fiskesygdommen IHN i jyske dambrug.

I restriktionszonerne har det siden været forbudt at tage fiskene med sig fra stedet, og lystfiskerne har skullet desinficere alt udstyr efter fiskeri i zonerne.

Men nu bliver forbuddet om hjemtagning lempet.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Lystfiskerne må fra og med lørdag igen tage deres vildtfangede fisk med sig hjem fra restriktionszoner, når blot de sikrer sig, at fiskene bliver renset i hjemmet, så skyllevandet bliver afledt til kloak. Derudover skal de sørge for at smide alt fiskeaffald ud som restaffald, så det går til forbrænding, siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen.

Gælder kun vildtlevende fisk

Lempelsen for restriktionszonerne gælder kun for vildtlevende fisk, der er fanget i søer og åer.

Virksomheder, der driver put & take-søer, er underlagt de samme restriktioner som hidtil. Det er fortsat ikke tilladt at fjerne fisk fra put & take-søer i restriktionszonerne.

- Vi er meget glade for den store opbakning, vi har oplevet fra sports- og lystfiskere og deres foreninger, og takker for et godt samarbejde. Danmarks Sportsfiskerforbund har spurgt os, om vi kunne lempe på reglerne for fiskeri i restriktionszonerne, og vi har nu resultatet af en konkret risikovurdering. Den viser, at vi har et grundlag for at lempe reglerne, for risikoen for smittespredning vurderes som minimal, når blot fiskerne følger de få, enkle krav, siger souschef Tim Petersen.

Del din kommentar