Forgyldte ansatte holdt Eldrup i jerngreb

28. marts 2012 14:39 | Af: Uffe Dahl, newsbreak.dk - mail: redaktion@newsbreak.dk
 
Forgyldte ansatte holdt Eldrup i jerngreb
Billede mangler

Sjældent har en undersøgelse fra et advokatfirma været så ventet, som den netop offentliggjorte advokatundersøgelse.
Den kaster nu lys over hele affæren om fyringen af den nu tidligere direktør i Dong Anders Eldrup.
Advokatundersøgelsen viser tydeligt, at en lille gruppe af Anders Eldrups medarbejdere har haft stor magt over Eldrup og har haft særdeles lukrative vilkår.
En række lønforhandlinger er for eksempel foregået på en meget utraditionel måde, som lagde pres på Eldrup.
Anders Eldrup har “accepteret, at fire medarbejdere i en årrække har forhandlet deres løn direkte med ham på kollektiv basis,” står der.
Det betyder, at “lønforhandlingerne er foregået under det pres, der lå i, at Anders Eldrup frygtede, at hvis de fire medarbejdere ikke opnåede, hvad de ønskede, var der risiko for, at de på en gang ville forlade Dong Energy, hvilket Anders Eldrup oplevedes som en alvorlig og realistisk risiko,” fremgår det videre i rapporten fra advokatfirmaet Norrbom Vindings.
Det står også klart, at udvalgte medarbejdere har fået bonusser “der ligger langt ud over de generelle retningslinjer for kompensationsforhold i Dong Energy, ligesom der er anvendt bonusinstrumenter, der end ikke eksisterer i de vedtagne og gældende bonusordninger,” lyder det.
I 2010 betød det konkret, at flere medarbejdere fik bonusser “svarende til over 90 procent af grundlønnen (eksklusive pension og benefits)”, står der.
De undersøgte forhold vedrørende blandt andet de lukrative lønninger har stået på i en årrække. Og at det har betydet stor magt til den lille gruppe ansatte, fremgår det videre i rapporten.
Anders Eldrup har “i stigende grad har bragt sig i en situation, hvor de pågældende medarbejdere reelt var i stand til at diktere deres egne vilkår,” lyder det i rapporten.
Og den situation er formentlig allerede startet, “da de pågældende blev tilsagt et årligt “engangsvedlag” i 2005″.
Det specielle chef-ansat-forhold har også betydet, at Anders Eldrup over for i alt “fem centralt placerede medarbejdere” har givet tilsagn om “i alt 12 måneders betalt orlov for den enkelte,” fremgår det af rapporten.
Orloven er dog ikke blevet afholdt, men er i stedet blevet “konverteret til lønudbetalinger”. Og det har betydet ekstra kroner på lønkontoen.
“En enkelt medarbejder har således fået konverteret seks måneders orlov til en lønudbetaling, der med afledte effekter på performance reward, bonus og feriepenge og har udgjort over 2,5 mio. kr.,” konkluderes det i advokatundersøgelsen.
Eldrups kreative forhold til løn og bonusser gør, at advokatfirmaet sammenfattende konkluderer, at Eldrup “gennem sin egen adfærd har bragt sig i en situation, hvor bestyrelsen med rette har mistet den tillid til ham, som det er tvingende nødvendigt for en bestyrelse at have en til en administrerende direktør,” fremgår det i rapporten.
Den tidligere topchef betegnes sågar som “illoyal”.
Anders Eldrup har “tilsidesat de forpligtigelser, der påhvilede ham som administrerende direktør, og dette på en sådan måde, at det må betegnes som illoyalt”.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu