ANNONCE

Giftfund ved strand udløser badeforbud

12. september 2019 10:24 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk og Ritzau Info

Myndigheder finder kræftfremkaldende stof på Himmark Strand, hvor Danfoss i 50'erne deponerede affald.

Myndighederne indfører nu et badeforbud ved en 600 meter lang strækning ved Himmark Strand på Nordals.

Det sker, efter det kræftfremkaldende stof vinylklorid er konstateret i vandprøver fra havbunden.

– Vi har blandt andet udtaget vandprøver 57 steder under havbunden ud for det forurenede areal.

– Det er de analyser, vi har fået svar på, og det er i den forbindelse, at vi kan se, at der findes en meget kraftig forurening med blandt andet vinylklorid under havbunden, siger projektleder Kristian Dragsbæk Raun, Region Syddanmark, i en pressemeddelelse.

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden fra 1950 til 1967 deponerede affald fra virksomhedens produktion.

Fakta

Danfoss fik lov til at dumpe giftigt affald

Danfoss dumpede, med myndighedernes velsignelse, i 1950’erne og 1960’erne giftigt industriaffald i området omkring Himmark Strand på Nordals.

En igangværende undersøgelse fra Region Syddanmark viser, at forureningen på stranden end værre end hidtil antaget.

Her følger et overblik over sagen:

* I 1950’erne og 1960’erne deponerede og afbrændte Danfoss store mængder affald i området omkring Himmark Strand.

* Det skete med viden og tilladelse fra de lokale myndigheder, da det dengang var lovligt og en almindelig måde at komme af med sit affald på.

* Affaldet bestod blandt andet af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler, som er blevet brændt af ved lave temperaturer, hvorved der er dannet dioxin.

* Dioxin er et klorholdigt giftstof, der stammer fra afbrænding af industriaffald ved lave temperaturer.

* Efter at Danfoss stoppede med at dumpe sit affald i 1960’erne, er der blevet lavet flere undersøgelser af området.

* En gennemgang af Region Syddanmark og Sønderborg Kommune førte i 2009 til, at man frarådede badning i området. Årsagen var for stor forurening.

* I 2018 besluttede Region Syddanmark at iværksætte nye undersøgelser af området efter et dioxinfund.

* Nu viser de første resultater af undersøgelserne, at forureningen er værre end antaget.

* Blandt andet viser undersøgelserne fund af stoffet vinylklorid, der dannes ved organisk nedbrydning af klorerede opløsningsmidler og kan forårsage kræft.

* På grund af de foreløbige resultater udvides og skærpes de eksisterende restriktioner i området omkring Himmark Strand.

* Den cirka 600 meter lange strækning, hvor badning frarådes, er blevet ændret til et badeforbud, mens restriktionerne for ophold vil blive udvidet i både nordlig og sydlig retning.

Kilder: Region Syddanmark og JydskeVestkysten.

Affaldet bestod blandt andet af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler.

Det er velkendt, at området har været anvendt som losseplads, og badning har også hidtil været frarådet på strækningen.

Men nu ændres det til det decideret badeforbud, ligesom restriktioner for ophold bliver udvidet i både nordlig og sydlig retning.

Sagen undersøgt

I 2018 blev der i samme område fundet dioxiner, som er en fællesbetegnelse for en gruppe klorholdige kemiske forbindelser.

Det fik Region Syddanmark til at iværksætte nye undersøgelser, der nu altså viser, at forureningen er mere omfattende end hidtil antaget.

– Det ligger os meget på sinde at få afklaret, hvor voldsom forureningen er af hensyn til de borgere, der bor og færdes i området.

– Samtidig er det endnu en lære for fremtiden, at vi skal passe på vores natur og miljø, for ellers kan det få uoverstigelige konsekvenser, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for regionens miljøudvalg.

Artiklen fortsætter under videoen 

Sønderborg Kommune vil på baggrund af de nye oplysninger sætte nye skilte op med forbud mod badning.

Samtidig har kommunen rettet henvendelse til Fødevarestyrelsen for at finde ud af, om der også bør indføres et forbud mod at fiske i området.

Fakta

Vinylklorid kan give sjælden leverkræft

Region Syddanmark udvider torsdag restriktioner på to strækninger af stranden på det nordlige Als efter fund af farlige mængder af stoffet vinylklorider.

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden fra 1950 til 1967 deponerede affald fra virksomhedens produktion.

Her kan du blive klogere på vinylklorid:

* Vinylklorider er et farveløst, brændbart, giftigt og meget kræftfremkaldende stof.

* Høje koncentrationer kan føre til en sjælden form for leverkræft ved navn angiosarkom.

* Man kan støde på vinylklorid i både flydende og gasform. Derfor kan man blive udsat for det ved henholdsvis indtagelse og indånding, alt efter hvilken form det har.

* Stoffet er især kendt i plastindustrien og anvendes til fremstilling af såkaldt PVC-plast, der kan bruges i alt fra tagrender til medicinsk udstyr. PVC produceres dog ikke i Danmark.

* Når vinylklorid er blevet fundet i usunde mængder i dansk natur, stammer det i stedet oftere fra dens brug i forbindelse med nedbrydning af klorerede opløsningsmidler.

* Det er eksempelvis tilfældet ved Grindstedværket, ligesom det er set på renseri-grunde i forbindelse med metrobyggeriet.

* Fordi stoffet er så giftigt, er der sat den tilladte mængde sat til 0,05 mikrogram per liter.

Kilder: DR, PVC-informationsrådet, Billund Kommune, Lægehåndbogen.

Mængden af vinylklorid, der er fundet i prøverne, er ifølge regionen på niveau med det, man måler i Kærgård Klitplantage ved Oksbøl.

Her er området blevet forurenet med giftigt spildevand fra det tidligere Grindstedværket.

Forureningen er en af de ni såkaldte generationsforureninger, der også tæller forurening fra kemivirksomheden Cheminova på Harboøre Tange.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu