ANNONCE

Grotesk grænselukning: -Kør bare over

23. januar 2021 14:51 | Af: Jonathan Lykke Lilmoës, jl@newsbreak.dk

Ministeren siger, grænsen mellem Danmark og Tyskland er lukket. Det er der delte meninger om

Grotesk grænselukning: -Kør bare over
Sæd grænseovergang, klokken 8.40 fredag i sidste uge - her må man gerne køre ind i Danmark selvom ingen tjekker for negativ coronatest. Foto: Nicklas Skyum Clausen

13. januar erklærede justitsminister Nick Hækkerup reelt de danske grænser for lukket med ordene “du kan kun komme til Danmark, hvis du har anerkendelsesværdige formål, og vi siger jo, du skal fremvise en negativ test, der kun er 24 timer gammel”.

Hvor vidt der er tale om politisk spin eller en forglemmelse er ikke til at sige, men i hvert fald står dundertalen ikke mål med virkeligheden. Grænsen til Tyskland er nemlig flere steder alt andet end lukket.

Det viste Newsbreak.dks besøg ved otte grænseovergange blot to dage efter Hækkerups udmelding med al tydelighed. Reelt er meldingen fra politiet, som skal udføre Hækkerups ordre, at man faktisk bare kan køre over grænsen.

Fakta

Sådan gjorde vi

Newsbreak.dk besøgte grænseovergangene ved Sofiedal, Bøgelhus, Pebersmark, Beierskro, Sæd, Møllehus, Rudbøl og Siltoft mellem klokken 7.15 og 9.40 den 15. januar.

Ved alle overgangene observerede Newsbreak.dks journalist i ti minutter.

Ikke ét sted stødte Newsbreak.dk på grænsekontrol.

Det kan du læse mere om i artiklen Kæmpe skandale: Grænsen står pivåben

Stikprøver

Grænsekontrollens omfang er en politisk beslutning, påpeger politiinspektør Brian Fussing fra Syd- og Sønderjyllands Politis Udlændingekontrolafdeling Vest. Han har kun ønsket at svare på nogle faste spørgsmål via mail.

Fakta

Her er vores spørgsmål

Her er de spørgsmål, Newsbreak.dk sendte til politiinspektør Brian Fussing. Han ønskede ikke at deltage i telefonisk interview, og Newsbreak.dk har derfor ikke haft mulighed for opfølgende spørgsmål.

1. Det er pålagt indrejsende til Danmark, at de skal fremvise negativ coronatest til myndighederne. Hvordan kan dette finde sted, hvis der ikke fysisk befinder sig politi døgnet rundt ved de mindre grænseovergange?

2. Er der ved skiltning eller på anden vis gjort danske og tyske borgere opmærksom på, hvordan de skal forholde sig med deres coronaattest, såfremt der ikke er politi til stede ved grænseovergangen?

3. Forventer politiet, at indrejsende borgere selv skal finde frem til og køre hen til en bevogtet grænseovergang?

4. Er det at betragte som en lovovertrædelse, såfremt borgere blot kører over den ubevogtede grænseovergang uden at have fremvist en negativ coronaattest?

5. Hvorfor sættes der ikke betonklodser op, som forhindrer fysisk gennemkørsel, såfremt politiet ikke har mandskab til at bevogte de i artiklen nævnte grænseovergange?

Her skriver han blandt andet:

Regeringen besluttede efterfølgende, at kontrollen fra den 3. september skulle overgå til at være baseret på stikprøver på baggrund af en profilering af de indrejsende.

Det betød, at de mindre overgange skulle åbnes, og at der skulle gennemføres grænsekontrol med periodevise og stikprøvebaserede indsatser, der i antal, tidsmæssig placering og intensitet løbende tilpasses den forventelige mængde indrejsende samt det aktuelle efterretningsbillede, de lokale forhold og trafikmønstre på de enkelte grænseovergange.

Det vil sige, at der på de tre store overgangssteder (Kruså, Padborg og Frøslev, red.), hvor langt de fleste rejser ind i Danmark, er fast bemandet kontrol døgnet rundt, som foretager stikprøvevis kontrol. På de 10 øvrige små overgangssteder er der døgnet rundt hyppig indrejsekontrol af forskellig varighed foretaget af kontrolpersonale“.

Nøgleordet her er naturligvis stikprøvekontrol. Det indikerer, at i hvert fald nogle får besked på blot at passere grænsen – uden kontrol.

Af  politiinspektørens svar til Newsbreak.dk fremgår også, at borgerne lovligt kan smutte over de  godkendte grænseovergange, hvor der ikke er synligt personale til stede.

-Hvis man anvender en godkendt grænseovergang og medbringer den krævede rejselegitimation og evt. attester, så har borgeren opfyldt sin forpligtigelse i forbindelse med sin indrejse i Danmark, lyder svaret.

Negativ test med

Den dansk-tyske grænse er cirka 70 kilometer lang, og hvis man lovligt skal passere den under coronakrisen, skal det foregå på en af de 13 godkendte grænseovergange. De tre store og 10 mindre. Heriblandt er de otte, Newsbreak.dk besøgte. Det er op til den enkelte at overholde den regel.

Et andet krav er, at man foruden anderkendelsesværdigt formål i Danmark skal være i besiddelse af dokumenter, der beviser en negativ, relativt ny Covid-19-test. Den skal man forevise ved grænse-passage, men hvis kontrollen på især de små steder er tidsbegrænset og stikprøvevis, er spørgsmålet her, hvor testen egentlig skal afleveres.

Til det lyder det skriftlige svar: “De rejsende, der bliver udtaget til kontrol, bliver bedt om at fremvise deres rejsedokumenter – det indbefatter også for personer uden dansk pas eller udlændinge med opholdstilladelse i Danmark, at de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, og at de har de nødvendige Covid-19-attester“.

Hvis man som indrejsende beviser anerkendelsesværdigt formål og desuden har de nødvendige Covid-19-beviser – altså en negativ test – så vil man blive tilladt indrejse. Hvis altså, man bliver stoppet. Bliver man ikke stoppet, så er det op til egen samvittighed, om man vil passere eller ej.

Skal forholde sig til emnet

Newsbreak.dk har naturligvis flere gange forsøgt at få den ansvarlige for fejlmeldingen – justitsminister Nick Hækkerup (S) – til at svare på, hvorfor han siger, at grænsen er de facto lukket for indrejse, når politiet og også Newsbreak.dks stikprøvekontrol viser noget helt andet.

Meldingen er, at det ikke er muligt. Blandt andet fordi retsordfører Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti nu har krævet, at Hækkerup forholder sig til Newsbreak.dks afsløring af den hullede grænsekontrol.

Fakta

Kræver svar på spørgsmål

Her er retsordfører Peter Skaarups (DF) retsudvalgsspørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup (S):

Vil ministeren kommentere artiklen “Kæmpe skandale: grænsen er pivåben” bragt på Newsbreak.dk den 15. Januar, derudover bedes ministeren hvad regeringen vil gøre for at sikre lukkede grænser?

– Jeg mener faktisk, at regeringen stikker det danske folk blår i øjnene, når de siger at de vil lukke grænserne. Det vil jeg ikke lade stå hen, det må der gøres noget ved, forklarede Peter Skaarup Newsbreak.dk i en skriftlig kommentar.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu