ANNONCE

Her bliver 27 dræbt

7. september 2020 13:06 | Af: Jørgen Rosengren, jr@newsbreak.dk

Tre gange om ugen er et tog tæt på at ramme et køretøj eller en person.

Tre gange om ugen er der nogen, der er tæt på at blive ramt af et tog i en jernbaneoverkørsel.

Nu sætter transportminister Benny Engelbrecht gang i en landsdækkende kampagne, der skal mindske antallet af ulykker og farlige situationer ved jernbaneoverkørsler.

Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

“Jeg har set mange mennesker være tæt på at dø, uden at jeg kunne gøre noget”.

Sådan siger lokomotivfører Hans i en ny landsdækkende kampagnefilm, der skal få flere trafikanter til at være opmærksomme og følge reglerne, når de passerer en jernbaneoverkørsel.

27 dræbt

I løbet af ti år har 27 mennesker mistet livet i jernbaneoverkørsler. Og tre gange om ugen er et tog eller en letbane lige ved at ramme et køretøj eller en person i en overkørsel.

En meget stor del af ulykkerne sker, fordi trafikanterne er uopmærksomme, ikke ser sig for, eller bliver utålmodige og kører uden om bommene, selv om de stadig er nede.

– Der er ingen tvivl om, at der er et stort behov for at øge opmærksomheden om vores adfærd ved jernbanekørslerne. Tallene taler deres tydelige sprog: Når tre personer eller biler hver eneste uge er tæt på at blive ramt af et tog eller en letbane, fordi de ikke ser sig for; ja, så har vi et alvorligt problem, vi skal have løst. Jeg håber derfor, at kampagnen her kan være med til at skærpe opmærksomheden, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Den landsdækkende kampagne om sikkerhed ved jernbaneoverkørsler er blevet til på initiativ af transportministeren og er udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med Banedanmark.

Der kan komme flere tog

Når nogen vælger at køre eller gå over sporet, selv om bommene er nede eller på vej ned, så er det ofte fordi, de tror, at de kan nå det, før toget kommer. Men et tog kan komme med meget høj fart, og kan ikke undvige og skal desuden bruge 300-1000 meter på at standse. Derfor er det meget vigtigt, at man altid respekterer skiltning og advarselssignaler og er forsigtig, når man skal krydse en jernbaneoverkørsel. Ellers kan det føre til ulykker eller nærved-ulykker, der også er enormt psykisk belastende for lokomotivførerne.

Fakta

Jernbaneoverkørsler koster menneskeliv

De seneste 10 år (2009-2018) er 27 personer blevet dræbt i jernbaneoverkørsler
Cirka tre gange om ugen (140 gange om året) er et tog eller en letbane lige ved at ramme et køretøj eller en person i en overkørsel.
Dertil kommer et stort antal nærved-hændelser på stationer og ved krydsning af sporet uden for overkørsler/overgange med videre
Analyser af ulykkerne viser, at ulykkerne typisk sker, fordi trafikanterne er uopmærksomme, ikke ser sig for eller bliver utålmodige og krydser sporet, inden bommene går op

(Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 2018)

Nogle gange kan der gå et stykke tid, fra toget er passeret, til bommene går op. Det kan skyldes, at der er flere tog, der skal passere, mens bommene er nede. Så selv om man bliver utålmodig, må man aldrig tage chancen og krydse sporet.

– Man skal aldrig lige prøve at tage chancen og smutte over, for toget kan komme med meget stor fart og kan ikke nå at stoppe. Så sænk farten og se dig altid godt for, og hvis der er advarselssignaler og bomme, så respekter dem, siger Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Stop, se og lyt efter tog

De fleste jernbaneoverkørsler i Danmark er sikret med både klokke, lyssignaler og bomme, der advarer trafikanterne om, at toget nærmer sig. Men der findes også jernbaneoverkørsler, der ikke har bomme eller advarselssignaler. De findes typisk på mark- eller skovveje, hvor få trafikanter krydser sporet. Ved disse såkaldt usikrede overkørsler tuder lokomotivføreren i hornet, når toget nærmer sig. Når man vil krydse en af de usikrede jernbaneoverkørsler, skal man derfor stoppe helt op og både se og lytte efter tog, inden man går eller kører over.

Far og søn dræbt i ulykke

Ved de overkørsler, der ikke er bomme, skal man altså selv stoppe op og se og lytte efter tog.

Ved en ulykke i juli 2019 blev en 34-årig normand og hans syv-årige søn dræbt ved Trustrup, da deres bil blev torpederet af et tog fra Aarhus Letbane på vej mod Grenaa på Djursland.

I bilen sad også familiens mor og parrets seks-årige datter.

En rapport fra Havarikommissionen fastslog dengang, at overskæringens lys virkede efter hensigten.

Da overskæringen var under renovering, var der dog også kritisable forhold.

Du kan læse mere om den tragiske ulykke i artiklen: Kim og lille Benjamin dræbt af tog.

Fakta

Sådan er reglerne for færdsel ved togspor

Kørsel over jernbanespor

Du må ikke køre over jernbanesporet:

 • Når signalanlægget viser, at du har pligt til at standse
 • Når bommene er lukkede
 • Imens bommene lukkes eller åbnes
 • Hvis jernbanepersonale signalerer, at toget nærmer sig

Færdselsregler for gående

Du må ikke gå over jernbanesporet:

 • 10 Stk. 7. På steder, hvor færdslen reguleres af politi eller ved signalanlæg, må kørebane og cykelsti kun betrædes, når signal, der gælder for den gående, viser grønt lys, eller når det ved politiets tegngivning tilkendegives, at færdslen er fri i den gåendes færdselsretning.

Du får en bøde på minimum 500 kroner, hvis reglerne overtrædes.

Færdsel over jernbanespor m.v.

 • 5. Trafikanter, der skal passere jernbaneoverkørsel, skal udvise særlig forsigtighed. Færdsel over jernbaneoverkørsel må ikke finde sted, når det kan ses eller høres, at tog nærmer sig. Kørende skal afpasse hastigheden således, at standsning om nødvendigt kan ske før sporene. Når sporene passeres, skal dette ske uden unødigt ophold.
 • Stk. 2. Trafikanter må ikke passere jernbaneoverkørsel, når:
  – pligt til standsning er tilkendegivet ved signalanlæg,
  – bomme er lukkede, eller medens bomme lukkes eller åbnes, eller
  – jernbanens personale tilkendegiver, at tog nærmer sig.
 • Stk. 3. Standsning skal ske i betryggende afstand fra sporene og før signal eller bom.
 • Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også for passage af andre overkørsler samt for kørsel på eller over spor, der ligger i vej, havneplads eller lignende uden at være afgrænset derfra.

Du får et klip i kørekortet, hvis disse regler overtrædes. Derudover får du en bøde på minimum 1.000 kroner.

Kilde: Lokaltog.dk, Uddrag af lovgivningen

Du kan se kampagnefilmen HER.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu