Skip to main content

Milliardregning til danskerne

Coronapandemien var en dyr sag for Danmark viser helt nye tal

Coronapandemien har gjort ondt på statskassen, viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

Den opgør de direkte udgifter til corona til at beløbe sig til 119,8 milliarder kroner i perioden fra 1. kvartal 2020 til og med 1. kvartal i år.

Langt størstedelen af udgifterne relaterer sig til de kompensationsordninger, der blev vedtaget undervejs, hvoraf nogle var møntet på bestemte brancher.

I alt er der givet kompensation for 81,5 milliarder kroner, svarende til 68 procent af udgifterne.

Store sundhedsudgifter

Sundhedsudgifter er også en stor post i regnskabet med et samlet beløb på 33,7 milliarder kroner.

Heraf tegner testindsatsen sig for lidt over halvdelen med en samlet udgift på 17,8 milliarder, mens vaccineprogrammet har kostet 6,4 milliarder kroner.

Derudover har der i sundhedssektoren været indkøbt værnemidler for 5,5 milliarder, ligesom behandlingen af covid-19-patienter løber op i 1,7 milliarder kroner.

Lignende analyse

Danmarks Statistik udarbejdede en lignende analyse i december sidste år, som omfattede perioden fra 1. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021.

Her blev coronaregningen opgjort til 80,1 milliarder kroner.

På trods af de store coronarelaterede udgifter har de offentlige finanser det fint.

Den offentlige saldo, som viser forskellen mellem statens indtægter og udgifter, var selv i coronaåret 2020 positiv.

Sidste år var der et plus på hele 91 milliarder kroner.

Del din kommentar