Skip to main content

Rødt lys for kommunens flagermus

Der er kommet ny gadebelysning i Gladsaxe, der skal gøre det lettere at være flagermus i kommunen

Røde lys for flagermus til en værdi af 25 millioner kroner.

Det er nu blevet en realitet i Gladsaxe.

På Frederiksborgvej ved Skovbrynet bor en flagermuskoloni – og nu hvor vejbelysningen skal renoveres, bliver lyset nøje udvalgt, så det generer flagermusene og dermed biodiversiteten mindst muligt.

Den nye belysning har samtidig fokus på at sikre trafiksikkerhed og fremkommelighed for bilister og cyklister på strækningen.

Flagermus-lygter

Baggrunden for det særlige fokus på flagermus er, at forskning omkring flagermus og belysning peger på, at belysning påvirker adfærden for de fleste arter af flagermus

- Vi har ønsket en belysning, der påvirker flagermusene og naturen mindst muligt, uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden. Ingen lys eller slukket lys ville være det bedste lys for flagermusene, men da det ikke er muligt, er rødt lys det bedste, og det har vi så valgt på den del af strækningen, hvor flagermusene bor, siger vejingeniør Jonas Jørgensen fra Trafik og mobilitet i Gladsaxe Kommune.

Korte bølgelængder er bedst

Et hollandsk forskningsprojekt viser, at lys, som indeholder korte bølgelængder, såsom blåt, grønt og hvidt lys, ser ud til at have en større effekt på flagermusenes aktivitet og adfærd, end lys med længere bølgelængder som for eksempel rødt lys. 

Det røde lys er også det bedste lys for de fleste arter af flagermus, når de jager føde.

Ny belysning tager også hensyn til mennesker

Et vigtigt fokus i projektet er også, at alle de borgere, der benytter strækningen kan komme nemt og sikkert frem. 

Derfor sker der blandt andet forbedringer ved de trafikale knudepunkter, og hvor cyklister krydser vejen. 

Ved de områder bliver der anvendt varmt, hvidt lys og armaturer på højere master, så cyklisterne får en bedre synlighed end tidligere.

- Projektet her er netop et godt eksempel på, hvordan vi på en intelligent måde kan balancere krav om trafiksikkerhed og fremkommelighed med dyrevelfærd og biodiversitet, siger borgmester Trine Græse.

Tilvænning

Projektet er udviklet i samarbejde med professionelle lysdesignere, og de er begejstrede for samarbejdet:

- Det har været spændende at samarbejde med en Verdensmålskommune som Gladsaxe, der har lysten til at udfordre det traditionelle og har en ambition om at forbedre forholdene for både mennesker og dyr. Der vil selvfølgelig være en tilvænningsperiode, både for flagermus og mennesker, men vi er overbeviste om, at tiltagene på Frederiksborgvej får en positiv effekt på flagermuskolonien i området, siger Philip Jelvard, Lysdesigner hos Light Bureau.

Sådan ser der ud på Frederiksborgvej i Gladsaxe. Til glæde for folk og fæ
Sådan ser der ud på Frederiksborgvej i Gladsaxe. Til glæde for folk og fæPresse-fotos.dk
Etablering af de røde lys
Etablering af de røde lysGladsaxe Kommune

Del din kommentar