ANNONCE

“Ingen skal kunne dumpe i folkeskolen”

28. juli 2020 06:23 | Af: Jonathan Lykke Lilmoës, jl@newsbreak.dk og Ritzau Info

SF vil lave grundlæggende om på folkeskolens afgangseksamen og afskaffe karakterkrav til ungdomsuddannelser.

SF vil lave grundlæggende om i den nuværende struktur i måden, overgangen fra skole til ungdomsuddannelse foregår. Foto: Scanpix

Ingen børn skal længere kunne dumpe i folkeskolen, hvis det står til regeringens støtteparti SF. Partiet vil grundlæggende ændre afslutningseksaminerne i folkeskolen og drøfte det med folkeskoleforligskredsen efter sommerferien.

– Vi mener, at det er forkert at give børn det nederlag, at de kan dumpe, inden man er kommet rigtig i gang med uddannelsessystemet, siger SF’s undervisningsordfører, Jacob Mark.

SF vil erstatte afslutningseksaminerne med en overgangsprøve, hvor eleverne kan prøve forskellige uddannelser af. Det kan også blive en prøve, der bliver bedømt efter helt andre præmisser – mere om det senere i artiklen.

– Det er først og fremmest, fordi vi ønsker en mere glidende overgang fra folkeskolen til en anden uddannelse, siger Jacob Mark.

Mindst 02

I dag kan folkeskolens afgangselever få så dårlig en karakter, at de ikke umiddelbart kan gå videre til en ungdomsuddannelse. Det kræver nemlig 02 i både dansk og matematik at begynde på en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse.

– Vi ønsker, at de stivnakkede adgangskrav og karaktermure ophører, at man afskaffer karakterkravene og det med, at man kan blive erklæret ikke-uddannelsesparat, siger SF-ordføreren.

Ud over at erstatte afgangseksamen med overgangsprøver skal børnene have mere vejledning, så de bedre kan træffe et valg om, hvor de skal starte på uddannelse efter skoletiden.

– Det er ikke et forslag om at afskaffe karakterer eller de afsluttende prøver. Det, som vi ønsker, er at fjerne de mærkater, som giver de unge unødige nederlag, siger Jacob Mark.

Mere prøve, mindre eksamen

Folkeskoleforligskredsen består af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative. I 2016 lavede man en ændring i folkeskoleloven, hvor ordet afgangsprøve blev erstattet af afgangseksamen.

Hos Danmarks Lærerforening vil formand Anders Bondo Christensen meget gerne være med til at se på, hvordan folkeskolens afsluttende eksamen kan ændres, og meget gerne så det får mere karakter af en prøve og ikke en eksamen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

– Vi ser gerne, at vi vender tilbage til en afgangsprøve i stedet for en afgangseksamen, så det ikke er det, som er så afgørende for, om en elev kan komme ind på en ungdomsuddannelse, siger Anders Bondo Christensen.

Ny skala

Skolernes prøvestruktur er for tiden en del i vælten, for det er for nylig også kommet frem, at regeringen vil afskaffe den nuværende karakterskala, der har 14 år på bagen. Det skrev Ritzau på baggrund af en artikel hos Berlingske i weekenden.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har således nedsat en ekspertgruppe på 14 mand, der skal finde fordele og ulemper ved de forskellige muligheder for en ny skala.

Senest ved udgangen af september skal ekspertgruppen aflevere sine anbefalinger til regeringen, og efterfølgende skal politikerne så lægge sig fast på, hvordan en ny skala skal se ud, skriver Berlingske.

Ane Halsboe-Jørgensen siger til Ritzau, at den nuværende 7-trinsskala har for mange mangler og fejl.

– Jeg ville ønske, at den, vi har nu, fungerede godt og kunne blive stående. Men det er bare ikke det, vi får at vide, og derfor bliver vi nødt til at overveje, hvordan vi gør det klogere.

Fakta

Syvtrinsskalaen

Den nuværende karakterskala kaldes syvtrinsskalaen, og den fordeler sig således:

12 – Den fremragende præstation: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
10 – Den fortrinlige præstation: Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
7 – Den gode præstation: Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
4 – Den jævne præstation: Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
02 – Den tilstrækkelige præstation: Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
00 – Den utilstrækkelige præstation: Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
-3 – Den ringe præstation: Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

Kilde: Undervisningsministeriet

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu