K og DF kræver boligjobfradrag for sommerhuse

7. marts 2013 04:21 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
K og DF kræver boligjobfradrag for sommerhuse
Billede mangler

De forestående forhandlinger om regeringens stort anlagte vækstplan kan meget vel munde ud i en udvidelse af den meget omtalte boligjobordning, som giver alle boligejere et fradrag på 15.000 kroner på forbedringer i deres helårsbolig. Det skriver Berilngske Business torsdag.

 

De Konservative kræver, at sommerhusejere får et ekstra fradrag på yderligere 15.000 kroner.

»For en relativt beskeden pris kan man løfte håndværkerstanden i yderområderne med tusindvis af nye arbejdspladser. Det vil også gavne turismen og familierne, som ejer sommerhusene,« siger de Konservatives skatteordfører, Brian Mikkelsen (K).

Han henviser til, at de Konservative har fået foretaget beregninger i Finansministeriet, som viser, at det vil koste 200 millioner kroner årligt for statskassen at udvide ordningen for sommerhusejerne. I dag vurderes ordningen at koste omkring 1,5 milliarder kroner årligt og foreslås gennemført for 2013 og 2014. Ifølge Håndværksrådet, som repræsenterer 20.000 små- og mellemstore virksomheder, vil en udvidelse af ordningen øge beskæftigelsen med omkring 1.000 arbejdspladser fortrinsvis til yderområderne langs kysterne.

De Konservative går som eneste borgerlige parti til forhandlingerne side om side med Venstre, som regeringen ventes at indgå aftale med. De to partier gik til valg på at udvide boligjobordningen, så fradraget også kunne bruges på sommerhusene – uden at gå helt så vidt som de Konservative i dag foreslår ved at give ekstra 15.000 kroner til sommerhusejerne.

Venstres politiske ordfører, Ellen Trane Nørby (V), vil ikke kommentere direkte på de Konservatives forslag af hensyn til forhandlingerne.

»Nu går forhandlingerne i gang, og de foregår i et forhandlingslokale, men der er ingen tvivl om, at vi er mere ambitiøse, end regeringen er,« siger hun.

I næste uge går forhandlingerne om vækstpakken for alvor i gang. Her vil Dansk Folkeparti bakke de Konservative op.

»Det er de små- og mellemstore danske håndværksvirksomheder, som skal have gavn af den vækstpakke. De arbejder blandt andet i sommerhusområderne,« siger finansordfører René Christensen (DF).

Som eneste borgerlige parti melder Liberal Alliances finansordfører, Ole Birk Olesen (LA), ud, at han hellere ser pengene brugt på at lempe de generelle rammevilkår for erhvervslivet. »Vi vil hellere bruge de 200 millioner kroner på virksomheder, der opererer på de internationale markeder end på hjemmemarkedserhvervene. Det er langt mere væsentligt, at de danske virksomheder kan konkurrere internationalt,« siger han.

Det er ikke kun blandt borgerlige partier på Christiansborg, at ønsket om at lade sommerhuse være omfattet af boligjobordningen trives. I den socialdemokratisk styrede Odsherred Kommune har et enigt byråd sendt et brev til samtlige politikere på Christians borg for at opfordre regeringen til at lade forslaget om fradraget for boligejere på 15.000 kroner omfatte sommerhusene.

Socialdemokraternes ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff (S), er opstillet i området og deler synspunktet.

»Personligt mener jeg, at der er noget interessant i, at man også kan bruge fradraget på at renovere sit sommerhus. Det kan blive en stor gevinst for et område som Nordvestsjælland,« siger han.

Odsherreds socialdemokratiske borgmester, Thomas Adelskov (S), erklærer sig også enig i den udvidede model fra de Konservative.

»Vi er landets absolut største sommerhuskommune med 26.000 sommerhuse. En stor del af vores håndværkere er beskæftiget med nybyggeri og renovering af sommerhuse. Derfor giver forslaget rigtig god mening for os,« siger han.

I regeringspartierne bliver ønsket om at udvide boligjobordningen ikke direkte afvist. De Radikales finansordfører, Sofie Carsten Nielsen (R), påpeger dog, at der allerede er en række tiltag i regeringens vækstplan, som tager hensyn til yderområderne, og at boligjobordningen kun er en midlertidig ordning, som ikke skaber permanente job.

»Det er vigtigt, at vi bruger tilstrækkeligt af de midler, vi har afsat, til at skabe varige job i det private. Vi skal skabe nogle vilkår, der gør, at virksomhederne bliver i Danmark på den lange bane,« siger hun.

SFs politiske ordfører, Jesper Petersen (SF), understreger, at det ikke er SFs ønske at udvide boligjobordningen til at omfatte sommerhusejere.

»Vi noterer os de Konservatives ønske, og det må vi jo så drøfte med dem direkte ved forhandlingsbordet. Det vil dog gøre ordningen dyrere, og som altid er det nødvendigt også at kunne finansiere sine idéer. Den del af ligningen må Konservative så også gerne fortælle danskerne og regeringen lidt nærmere om,« siger han.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu