ANNONCE

Kan du blive dansker? Tag testen her

2. december 2018 20:58 | Af: Jørgen Rosengren, jr@newsbreak.dk og Ritzau Fokus

For at blive dansk statsborger skal man blandt andet vide, hvornår Dansk Folkeparti blev dannet.

Kan du blive dansker? Tag testen her
Kan du blive dansk statsborger? Tag testen her. Foto: Elo Christoffersen.

Det er et krav for at kunne søge om dansk statsborgerskab, at man svarer rigtigt på mindst 32 ud af de 40 spørgsmål i indfødsretsprøven.

Den prøve blev afholdt 28. november 2018.

Kan du ‘blive’ dansker? Det kan du prøve her. Du har 45 minutter til at tage testen.

God fornøjelse.

Du skal dog vide, at der er to fejl i prøven. Det erkender Udlændinge og Integrationsministeriet. Det afviser dog også, at fejlene vil have indflydelse.

“Fejlene får ikke konsekvenser for prøvedeltagerne. Alle prøvedeltagere bliver nemlig noteret for et korrekt svar i spørgsmål 37, og svaret Saxo Bank vil tælle som korrekt svar i spørgsmål 40”, står der på ministeriets hjemmeside.

– Det er helt afgørende, at der er tillid til indfødsretsprøven. Vi beklager meget, at der har været fejl i prøven. Derfor vil styrelsen analysere forløbet, så vi kan forbedre den kvalitetssikring, der finder sted, når prøven udarbejdes, siger Kasper Højvang Kyed, direktør for Styrelsen for International Rekruttering og Integration.¨

Tag testen

Her er spørgsmålene fra prøven afholdt 28. november 2018. Svarene står nederst:

1. Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne?

A: Landsfællesskabet B: Nationsfællesskabet C: Rigsfællesskabet

2. Hvad hedder Kronprins Frederiks søn, der blev født i 2005, og som er den næste efter Kronprins Frederik i arvefølgen til den danske trone?

A: Christian B: Joachim C: Nikolaj

3. Hvor mange af medlemmerne af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne?

A: 4 B: 6 C: 8

4. Hvornår fik industrien større økonomisk betydning for Danmark end landbruget?

A: Omkring 1900 B: Omkring 1930 C: Omkring 1960

5. Hvorfor kaldes folketingsvalget i 1973 for jordskredsvalget?

A: Fordi alle gamle partier mistede mange stemmer til nye partier B: Fordi næsten 50 procent af de valgte medlemmer var kvinder C: Fordi der efter ti år med den samme regering kom en ny regering

6. Hvor gamle skal børn mindst være, før de må arbejde uden for hjemmet?

A: 10 år B: 13 år C: 15 år

7. Hvem repræsenterer DA, når der skal forhandles kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked?

A: Arbejdsgiverne B: Regeringen C: Lønmodtagerne

8. Hvornår fik kvinder i Danmark adgang til fri abort?

A: i 1950’erne B: i 1970’erne C: i 1990’erne

9. Hvem har automatisk forældremyndigheden over et ægtepars fælles børn?

A: Moderen B: Faderen C: Moderen og faderen i fællesskab

10. Hvornår blev andelsbevægelsen grundlagt i Danmark?

A: I 1700-tallet B: I 1800-tallet C: I 1900-tallet

11. Kan man som almindelig borger i Danmark overvære møder i Folketingssalen?

A: Ja B: Nej

12. Hvilken af følgende befolkningsgrupper repræsenterede partiet Venstre i særlig høj grad, da partiet blev dannet i 1870?

A: Bønder B: Arbejdere C: Embedsmænd

13. Hvad hedder den nordiske organisation, der varetager samarbejdet mellem de nordiske landes parlamenter?

A: Nordisk Råd B: Nordea C: Novo Nordisk

14. Hvad hedder Johannes V. Jensens historiske roman om Christian 2. i 1500-tallets Danmark?

A: Kongekabale B: Kongens Fald C: En Kongelig Affære

15. Hvornår levede den danske filosof Søren Kierkegaard?

A: I 1600-tallet B: I 1700-tallet C: I 1800-tallet

16. Hvilken af følgende personer er en kendt dansk billedhugger?

A: August Bournonville B: C.W. Eckersberg C: Bertel Thorvaldsen

17. Hvad stemte danskerne ja til ved en folkeafstemning i 1953?

A: En ændring af grundloven B: Salget af Dansk Vestindien til USA C: Medlemskab af Det Europæiske Fællesskab

18. Hvilken dansk videnskabsmand fik i 1922 Nobelprisen i fysik for en model for atomers opbygning?

A: Niels Bohr B: Tycho Brahe C: Ole Rømer

19. Hvad skete der med de fleste danske jøder under 2. Verdenskrig?

A: De kom i koncentrationslejr i Tyskland B: De flygtede over Øresund til Sverige C: De blev sat i fængsel i Danmark

20. Hvor mange indbyggere er der i Danmark?

A: Cirka 4,7 millioner B: Cirka 5,2 millioner C: Cirka 5,7 millioner

21. Fra hvilken af følgende dele af verden modtog Danmark i 1990’erne flest flygtninge?

A: Balkan B: Nordafrika C: Mellemamerika

22. Hvad var en markant mærkesag for græsrodsbevægelser i 1970’erne?

A: Modstand mod arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa B: Modstand mod fælles europæisk flygtningepolitik C: Modstand mod atomkraft

23. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

A: 11 år B: 13 år C: 15 år

24. Over hvilket farvand blev der først indviet en bro?

A: Øresund B: Lillebælt C: Storebælt

25. I hvilken bygning har Folketinget til huse?

A: Dronningholm Slot B: Christiansborg Slot C: Frederiksborg Slot

26. Hvornår blev Danmark medlem af forsvarsalliancen NATO?

A: I 1949 B: I 1957 C: I 1973

27. Hvornår blev Dansk Folkeparti dannet?

A: I 1945 B: I 1973 C: I 1995

28. Hvilken vigtig begivenhed fandt sted i Danmark i 1864?

A: Danmark måtte afstå Slesvig, Holsten og Lauenburg B: Kongen underskrev Danmarks Riges Grundlov C: Briterne bombarderede København

29. Hvilke tre instanser skal magten ifølge grundloven være fordelt mellem?

A: Regeringen, Folketinget og dronningen B: Regeringen, Folketinget og domstolene C: Regeringen, Folketinget og EU

30. Hvem kan være medlem af et folketingsudvalg?

A: Embedsmænd, der er ansat i et ministerium B: Politikere, der er medlemmer af Folketinget

31. Hvor stor en andel af danske lønmodtagere er medlem af en faglig organisation?

A: Cirka 50 procent B: Cirka 70 procent C: Cirka 90 procent

32. Hvem kan udskrive valg til Folketinget midt i en valgperiode?

A: Statsministeren B: Folketingets formand

33. Kan statsministeren udpege en minister, der ikke er medlem af Folketinget?

A: Ja B: Nej

34. Hvilket af følgende områder har kommunerne normalt ansvaret for?

A: Børnehaver B: Sygehuse C: Politi

35. Hvilken af følgende internationale organisationer blev Danmark medlem af i 1945?

A: EU B: WTO C: FN

36. Hvilken kendt dansk sanger døde i september 2018

A: Tommy Seebach B: Natasja Saad C: Kim Larsen

37. Hvilket parti er Uffe Elbæk formand for?

A: Alternativet B: Radikale Venstre C: Liberal Alliance

(Der er en fejl i dette spørgsmål, idet Elbæk har titel af politisk leder, ikke formand, red.)

38. Hvilket af følgende partier er en del af regeringen?

A: Det Konservative Folkeparti B: Socialdemokratiet C: Dansk Folkeparti

39. Hvilken præsident aflagde statsbesøg i Danmark i august 2018?

A: Den islandske præsident B: Den franske præsident C: Den amerikanske præsident

40. Hvilken dansk bank er blevet undersøgt i en sag om hvidvask?

A: Saxo Bank B: Danske Bank C: Nationalbanken

(Der er en fejl i dette spørgsmål, da det både gælder Saxo Bank og Danske Bank, red.)

Svar:

1 C, 2 A, 3 A, 4 C, 5 A, 6 B, 7 A, 8 B, 9 C, 10 B, 11 A, 12 A, 13 A, 14 B, 15 C, 16 C, 17 A, 18 A, 19 B, 20 C, 21 A, 22 C, 23 C, 24 B, 25 B, 26 A, 27 C, 28 A, 29 B, 30 B, 31 B, 32 A, 33 A, 34 A, 35 C, 36 C, 37 A, 38 A, 39 B, 40 B

Kilder: Udlændinge- og Integrationsministeriet

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu