Kaserne-borgmester kalder støjklager »bestillingsarbejde«

8. marts 2013 00:16 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Kaserne-borgmester kalder støjklager »bestillingsarbejde«
Billede mangler

Klagerne over støj fra skydebaner og øvelsesterræn ved den lukningstruede Høvelte Kaserne har rejst mistanke hos Allerøds borgmester, Erik Lund (K), om der er tale om bestilt arbejde fra folk, der ønsker den sidste kaserne i Nordsjælland lukket. Det skriver Berlingske fredag.

 

»Dette er et bestillingsarbejde, for der er ikke argumenter for at lukke Høvelte. Folk, der kæmper for at lukke Høvelte, har ikke fundet økonomiske argumenter for det, og i stedet dukker der i sidste øjeblik støjklager op fra en advokat, som vi ikke ved, hvem repræsenterer,« siger Erik Lund.

Borgmesteren vil dog ikke sætte navn på dem, der måtte stå bag et »bestillingsarbejde«.

»Jeg beskylder ikke nogen for noget, men det er pudsigt, at klagerne dukker op en uge før, der skal træffes afgørelse om kasernerne,« siger han.

De seneste dages klager fra navngivne beboere i nabokommunen Rudersdal, især fra villakvarteret Stenløkken nærmest Høveltes Kasernes skydebaner, har ikke gjort stort indtryk i Allerød.

»Hvis folk er utilfredse, så skal de da klage til kommunen. Men vi har fået ufatteligt få klager. Siden 2007 har fire personer, alle mere eller mindre naboer i samme område. Og man kan altid hidse hinanden op,« siger Erik Lund, der også bemærker, at klagetallet er langt større, når kommunen eksempelvis vil lukke en daginstitution. Han tilføjer, at når man har købt hus i nærheden af et øvelsesområde med skydebane, må man være forberedt på, at skydning forekommer.

I et bilag til pressemeddelelsen fra borgmesteren oplyser kommunen adresserne på de borgere, der har klaget, hvad de har klaget over, og hvad status i sagerne er. Alle fire klager bor på Stenløkken i nabokommunen Rudersdal.

Borgmesteren er ikke enig med sin byrådskollega Agnete Fog (R), der som formand for Allerød Kommunes klima- og miljøudvalg forleden sagde til Berlingske, at det efter hendes mening »ikke er en katastrofe«, hvis Høvelte lukker.

»For en radikal er det måske ikke en katastrofe. Men vi snakker om tusinde familier, som en lukning vil have store konsekvenser for. Det gælder også for erhvervslivet, og jeg står på mål for Allerøds interesser,« siger Erik Lund.

Agnete Fogs argument om, at Allerød vil have lettere end Vordingborg ved at erstatte tabte militære arbejdspladser med civile, anerkender han ikke.

»Udkantsproblematikken betaler vi allerede til gennem den kommunale udligningsordning. Vi skal ikke betale to gange,« siger han.

Borgmesteren mener, at de, der klager, overdriver generne. I den kommunale sagsfremstilling om skydebanen blev støjniveauet hos nærmeste nabo oplyst til 90 decibel, svarende til støjen fra en lastbil på få meters afstand. Men forvaltningen havde skrevet et forkert tal i sagsfremstillingen til miljøudvalget. Det rigtige tal er 80 decibel, og det er et beregnet tal, ikke et måleresultat, påpeger Erik Lund.

Forsvarschef Peter Bartram undlod i sin to uger gamle indstilling at tage entydig stilling til, om Høvelte eller Vordingborg bør lukkes. Men han gjorde politikerne opmærksomme på, at såfremt de vælger at lade Livgarden blive i Høvelte, vil det koste investeringer på op til 150 millioner kroner i Høvelte.

Diskussionen om indstillingen og dens forudsætninger må kun forsvarsordførerne bag forsvarsforliget deltage i, eftersom indstillingen indtil videre er hemmelig for skatteyderne. Men ifølge Forsvarskommandoens etablissementsanalyse fra sidste sommer skal der investeres 30 millioner kroner til modernisering af skydeanlæggene på Kulsbjerg øvelsesterræn ved Vordingborg. Skydebanerne ved Høvelte vil koste 50 millioner kroner til støjdæmpning, såfremt de skal opfylde samme krav som nye skydebaner, og 25 millioner kroner for at opfylde krav til eksisterende skydebaner. Hverken skydebanerne ved Høvelte eller Kulsbjerg er miljøgodkendt, selv om Miljøstyrelsen stillede krav om miljøgodkendelse af skydebaner fra 1995.

I Vordingborg har en af borgmester Erik Lunds partifæller, den konservative kommunalpolitiker, tidligere formand for Dansk Arbejdsgiverforening, Niels Fog (K), engageret sig til fordel for kasernen i Vordingborg. Han har bedt de tre lokalråd for områderne, der grænser op til øvelsesterrænet, udtale sig, og ingen af dem har kendskab til støjklager.

I Vordingborg kommune kender plan- og miljøchef Peter Møller til en enkelt klage i 2012 i anledning af et usædvanligt brag fra øvelsespladsen. Men ellers ligger der kun seks ejendomme i nærheden af skydeanlægget.

Ligesom i Høvelte modtog kommunen en ansøgning fra forsvaret om miljøgodkendelse i 1994, hvorefter der ikke skete mere. For tiden måler forsvaret støj ved øvelsesterrænet med henblik på at fremsende en ny ansøgning om miljøgodkendelse.

»Vi har rykket forsvaret, men de har ikke hidtil kunnet redegøre for, hvilke aktiviteter de ønsker godkendelse til,« siger Peter Møller.

Efter planen mødes forsvarsordførerne mandag hos forsvarsminister Nick Hækkerup (S) for at gøre et nyt forsøg på at enes om kasernelukninger.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu