København løber med både vækst og penge

22. februar 2013 06:00 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
København løber med både vækst og penge

Københavnerne er nu mere end dobbelt så rige som befolkningen i store dele af resten af Danmark.

De gennemsnitlige indkomster (BNP per indbygger) i København og på Frederiksberg er oppe på 460.000 kroner, hvilket er mere end dobbelt så meget som indbyggerne har at gøre godt med på Vest- og Sydsjælland og hele 43 procent over niveauet for hele Danmark set under et. Det skriver Berlingske Business fredag.

Velstanden i København er faktisk steget så meget de senere år trods krise og snak om dårlige tider, at hovedstaden nu er rigere end det ellers så stenrige alpeland Schweiz.

Det er nye tal fra Danmarks Statistik, som har delt det danske bruttonationalprodukt (BNP) op på landsdele, der viser dette.

De senere år har generelt været vanskelige for dansk økonomi, der har været plaget af lav vækst og en faldende beskæftigelse.

»Men det triste billede af den økonomiske udvikling gælder bestemt ikke for hele landet. Både hovedstadsområdet og Nordjylland har haft ganske høj økonomisk vækst. I København er væksten faktisk så høj, at der med god ret kan tales om et solidt økonomisk opsving,« siger cheføkonom i Danske Bank Steen Bocian.

Velstanden steg således med hele 3,7 procent per indbygger i København i 2011, hvorfra de seneste tal stammer. Det er markant mere end fremgangen i hele Danmark, der var nede på langt mere beskedne 0,7 procent.

København har også en pæn stigning i indbyggertallet og regnes dette med, så steg BNP i 2011 med 5,4 procent i den danske hovedstad. En vækst af den kaliber er bestemt ikke hverdagskost i noget vestligt land i disse år. Det er faktisk lige før, man skal til Asien eller tilsvarende steder for at finde større fremgang.

Den høje vækst i København er endda ikke en enlig svale, for i 2010 steg BNP i København med over tre procent.

»København er den del af Danmark, som er kommet sig bedst oven på den økonomiske krise. Velstanden er samlet set højere end før, krisen satte ind, og målt per indbygger ligger København nu kun 2,7 procent under niveauet i 2007,« siger Steen Bocian.

Kommunalforsker Ulf Hjelmar fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) siger, at hovedstadens økonomiske forspring hænger sammen med, at den andel af befolkningen, som er i arbejde i København er højere end i resten af landet. Samtidig er der markant mere eksport, forskning, højteknologi, højtuddannet arbejdskraft og befolkningsvækst koncentreret omkring København.

Særligt vigtigt er, at forskellen mellem uddannelsesniveauet i København og det øvrige land er øget betydeligt de senere år. De flere veluddannede københavnere ses af mange som selve kilden til indkomstskabelse og større velstand.

»Meget tyder på, at den udvikling vil fortsætte. Især den demografiske udvikling i København er meget stærk, men hovedstaden har også fået tilført stadigt flere midler til udbygning af infrastruktur og andet de senere år,« siger Ulf Hjelmar.

Om den ret massive fremgang, som tydeligvis er i gang i København, skader eller gavner resten af landet, mener Ulf Hjelmar endnu ikke, der foreligger gode analyser af.

Men Steen Bocian siger, at det normalt er sådan, at fremgang i én del af landet, trækker andre områder med op med en vis forsinkelse, sådan at Danmark ikke er dømt til at blive splittet op i endnu mere fattige og rige regioner.

Vest- og Sydsjælland er kommet markant dårligere gennem de senere års krise end København. Her er der fortsat et efterslæb i velstand sammenlignet med tiden før krisen på hele 10 procent.

Vest- og Sydsjælland har også landets laveste BNP per indbygger, hvis der lige ses bort fra Bornholm. Der ligger det hele 31 procent under landsgennemsnittet, eller 51 procent under niveauet i København.

Omvendt trækker København og Københavns omegn BNP-niveauet betydeligt op.

»Selv om vi opfatter Danmark som et lille homogent land, så er de geografiske forskelle betydelige,« siger Steen Bocian.

At København øger sit forspring til resten af landet hænger også sammen med, at de senere års nedtur inden for byggesektoren har ramt det øvrige Sjælland hårdt. En anden årsag er, at den offentlige sektor ikke er skåret ned i samme grad i København, som i resten af landet.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu