Kurt nægtede at betale parkeringsbøde: Nu er der faldet dom i sagen

18. oktober 2017 21:00 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk

Striden har taget flere år.

Kurt nægtede at betale parkeringsbøde: Nu er der faldet dom i sagen
Kurt kom til at sætte et punktum ind i de cifre, der udgør hans nummerplade. Det førte til en årelang strid om en kontrolafgift. Genrefoto: Scanpix.

For at gøre en lang historie kort fik Kurt Scheelsbeck fra Høje-Taastrup tilbage i 2015 en såkaldt kontrolafgift for en parkering, han var sikker på at have betalt for. Nu, tre år senere, har retten i Glostrup givet Kurt ret i, at han ikke skal betale afgiften på 750 kroner.

Den længere version af dén historie drejer sig om et undseeligt lille tegn i sproget; punktummet. Sn.dk fortæller således, at Kurt Scheelsbeck tilbage i 2015 parkerede på en p-plads på Amager. Han skulle sydpå, og han havde på forhånd bestilt og betalt for parkeringen via internettet.

Undervejs i processen med at bestille parkeringen, var han kommet til at sætte et punktum mellem tallene i sin nummerplade. Hans nummerplade sagde AF39612, men han havde tastet AF39.612 ind i systemet.

Det udløste en kontrolafgift på 750 kroner fra selskabet ParkZone. Herfra mente man ikke, at Kurt Scheelsbeck havde registreret sig korrekt, selvom de i deres system kunne se, at Kurt Scheelsbeck havde betalt for parkeringen. I systemet kunne de også se, at tal og bogstaver stemte overens med hinanden på nummerplade og i computersystem. Striden gik på et punktum.

Sagen endte i retten

Kurt Scheelsbeck nægtede at betale. Han modtog rykkerbreve, som han nægtede at betale. Han blev truet med inkasso, og sagen endte i retten. Her blev der afsagt dom 13. oktober; Kurt Scheelsbeck skal ikke betale kontrolafgiften på 750 kroner.

“Der er herved lagt vægt på, at sagsøgte havde indtastet et korrekt registreringsnummer for så vidt angik bogstaver og tal, at fejlen alene bestod i, at der i registreringsnummeret var tilføjet et punktum som separator, som ikke fremgik af nummerpladen, samt at sagsøgte modtog en bekræftelse på bestillingen for det anførte registreringsnummer med separator-punktummet,” står der blandt andet i baggrunden for frifindelsen, ifølge Sn.dk. 

Kurt er glad

Kurt Scheelsbeck selv er ganske godt tilfreds med afgørelsen, og han opfordrer andre, der føler sig uretfærdigt behandlede af parkeringsselskaberne til også at lade deres sager gå i retten.

– Jeg har en klar fornemmelse af, at disse selskaber kalkulerer med, at folk ikke orker at lade sagen køre hele vejen. Der er altid en fare for at tabe i retten, og så kan man ydermere risikere, at der løber bekostelige sagsomkostninger på. Selskaberne har derimod altid råd til at engagere dyre advokater på deres side, men både min og en tilsvarende sag fra juli måned mod Københavns Kommune viser, at retten heldigvis er åben for at anlægge rimelighedsbetragtninger, siger Kurt Scheelsbeck til Sn.dk.

Hos ParkZone tager man dommen til efterretning. Alligevel agter man ikke at ændre på parkeringsselskabets metoder. Det fortæller administrerende direktør i ParkZone, Torben Holritz Juhl, til Sn.dk.

– Det er folks eget ansvar at registrere sig korrekt, og der er ikke punktum i en nummerplade. Så hvis der skulle komme en lignende sag, så vil vi prøve den ved retten igen og se, hvordan udfaldet bliver og hvilke præmisser, der lægges til grund. Men skulle der komme flere ensartede domme, så må vi se på det igen og vurdere, om det giver anledning til ændringer, siger direktøren.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu