Lærerkonflikt kan give ekstra undervisning efter sommer

5. marts 2013 10:50 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Lærerkonflikt kan give ekstra undervisning efter sommer
Billede mangler

Nogle skoleelever vil formentlig opfatte det som en straf for noget, de har ikke har gjort. Andre vil være glade.

 

Konsekvensen af Kommunernes Landsforenings (KL) varslede lockout af lærerne, hvis den træder i kraft, kan blive flere timer på skoleskemaet i næste skoleår.

»Skolerne har jo pligt til at leve op til ministeriets minimumstimetal, og det kan vi ikke leve op til, hvis det bliver en lang lockout,« siger Anders Balle, der er formand for Danmarks Skolelederforening, til Berlingske Nyhedsbureau.

»Så skal de have undervisningen på et senere tidspunkt, og det vil langt de fleste kunne få i løbet af det næste skoleår. Vi kunne udvide det ugentlige timetal med en time eller to, afhængigt af hvor meget vi skal kompensere,« fortsætter han.

Skolerne skal efter hvert skoleår indberette, hvor mange timer eleverne er blevet undervist, og skolelederne kommer reelt til at bryde loven, hvis de ikke lever op til minimumskravet om undervisningstimer.

»Derfor bliver vi nødt til at have undervisningsministeren (børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S), red.) med ind over, hvis der skal dispenseres fra de regler,« siger Anders Balle.

Han forudser, at det bliver en endnu større udfordring at få afsluttet skolegangen på en ordentlig måde for 9. og 10. klasserne, der ikke har mulighed for at få skrevet et par ekstra lektioner på skemaet i næste skoleår, hvor de har vinket farvel til folkeskolen.

»Det kan blive meget vanskeligt eller helt umuligt, hvis de skal kompenseres inden sommerferien, eller inden de skal op til prøver,« siger Anders Balle og fortsætter:

»Ministeren bliver nødt til at dispensere fra minimumstimetallet, da det ikke er realistisk for eksempel at gennemføre undervisning i sommerferien eller efter sommerferien med nogle børn, der har forladt skolen.«

Hvis konflikten bliver langvarig eller først træder i kraft 1. maj, kan den komme i karambolage med 9. og 10. klassernes afgangsprøver. En løsning på den udfordring kunne ifølge Anders Balle være at overføre årskarakteren og lade den tælle som karakter for afgangsprøven. Men det er op til undervisningsministeren, understreger skoleledernes formand.

I første omgang skal Forligsinstitutionen forsøge at afværge konflikten, der kan træde i kraft 1. april, hvis ikke Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening (KL) sammen med forligskvinde Mette Christensen finder en løsning. Forligskvinden kan vælge at udskyde konflikten i to gange 14 dage, så den først får effekt 1. maj.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu