Lastbil standset af politiet: Nu kører den ikke længere

20. oktober 2017 06:00 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk

Der var ikke det, der ikke var galt med den.

Lastbil standset af politiet: Nu kører den ikke længere
Der var mange, rigtig mange ting i vejen med den lastbil, politiet standsede. Arkivfoto.

En rumænsk lastbil er blevet nægtet videre kørsel i Danmark, efter at lastbilen (igen) blev standset af betjente fra Tungvogncenter Syd og fik konstateret flere grove fejl. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Lastbilen blev standset af politiet 12. oktober ved Ustrup rasteplads, og det blev hurtigt konstateret, at der var blevet manipuleret med bilens såkaldte Adblue-anlæg.

Det var ikke første gang, at lastbilen var blevet taget i at køre med et manipuleret AdBlue-anlæg, og transportvirksomheden fik dengang derfor udstedt en bøde og et påbud om at få lastbilen repareret.

Fakta

Om AdBlue

AdBlue er en væske, man fylder i en særlig tank i en lastbil for at omdanne skadelig NOx til uskadeligt kvælstof og vanddamp.

Hensigten er, at forureningen fra lastbilen nedsættes, men da væsken er forholdsvis dyr, vælger visse vognmænd at svindle.

Det gør de med en særlig boks eller emulator, der manipulerer med den teknologik der skal tilføre AdBlue.

Kilde: TV Syd.

Torsdag kunne politiet så konstateret, at AdBlue-anlægget igen var pillet ved på samme måde som sidst. Der var desuden kun vand i lastbilens AdBlue-tank og ikke AdBlue-væske.

Når et sådant anlæg sættes ud af drift, forurener lastbilen op mod tyve gange mere end tilladt.

Ikke eneste overtrædelse

Ved videre kontrol fandt politiets betjente flere fejl. Således var der også pillet ved lastbilens kontrolapparat samt andre dele af lastbilen.

Virksomheden, der ejer lastbilen, har gjort det klart, at man ikke ønsker at reparere forholdene i Danmark.

Det betyder, at lastbilen skal bugseres ud af Danmark. Den må først anvendes igen, når de mange forhold er bragt i orden.

Det er endnu usikkert, hvor stor bøden og omkostningerne ved affæren bliver for virksomheden og chaufføren.

Fakta

Om Tungvogncenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer.

Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet.

Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu