Lastbilforurening koster 2,8 milliarder

28. februar 2013 03:12 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Lastbilforurening koster 2,8 milliarder
Foto: Colourbox.

2,8 milliarder kroner er de årlige helbredsmæssige omkostninger som følge af forurening fra lastbiltrafikken, som regeringen har besluttet at skåne for kørselsafgift.

 

Det oplyser Det Europæiske Miljøagentur (EEA) ifølge Information i en rapport, om hvordan kørselsafgifter på tung trafik kan reducere sundhedsomkostningerne i EU.

Forureningen fra lastbiltrafikken giver EU samlede samfundsøkonomiske omkostninger på 320-343 milliarder kroner årligt alene som konsekvens af de helbredsmæssige skadevirkninger.

Ifølge agenturet svarer det til halvdelen af omkostningerne ved luftforurening fra alle transportformer i EU.

Det er blandt andet som følge af kræftrisikoen fra dieseldrevne køretøjer og med kvælstofoxider og små partikler, der begge giver luftvejssygdomme og hjertekarsygdomme.

Derudover kommer så den tunge trafiks slid på vejene, CO2-belastningen af atmosfæren og støjgener i byerne.

»De europæiske økonomier baserer sig på varetransport over lange afstande. Men der er også en skjult omkostning, som betales i form af år med forringet helbred og tabt levetid. Ved at indregne disse omkostninger i varernes pris kan vi fremme sundere transportmåder og renere teknologier,« siger EEA’s direktør Jacqueline McGlade.

EUs Eurovignette-direktiv beskriver, hvordan landene kan indregne trafikkens sundhedsomkostninger i en kilometerbaseret kørselsafgift, og hvordan provenuet bør investeres i mere bæredygtig transport. Ifølge direktivet er det op til de enkelte medlemslande selv at afgøre, om kørselsafgiften skal indføres.

Skatteminister Holger K. Nielsen meddelte i forrige uge i en pressemeddelelse, at regeringen ikke indfører kørselsafgifter for lastbiler, da »omkostningerne ikke står mål med de fordele, som afgiften medfører.«

I Tyskland har en kørselsafgift været i drift siden 2005 og medført, at godt tre procent af de større godstransporter er flyttet fra vej til jernbane, og at lastbilerne fyldes bedre op.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu