Dødelig legionella-bakterie konstateret på to skoler

13. september 2017 11:20 | Af: Jørgen Rosengren, jr@newsbreak.dk

Den potentielt dødelige legionella-bakterie er konstateret på to skoler i samme kommune.

Legionella i Gribskov. Det lyder nærmest uhyggeligt – og det er det også. Den potentielt dødelige bakterie har fået kommunen til at gribe ind øjeblikkeligt.

Gribskov Kommune har, i forbindelse med en rutinemæssig kontrol, konstateret forhøjede koncentrationer af legionella-bakterier i vandprøver fra baderummene på to skoler i kommunen. Det skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om henholdsvis Bjørnehøjskolen og Blistrup skole.

50 gange over det tilladte

I én prøve ligger indholdet af legionella-bakterier cirka 50 gange over den tilladte grænseværdi.

Legionella-bakterien, som kan give såkaldt legionærsyge eller lungebetændelse, trives i lunkent, stillestående vand og udgør en risiko i baderum, hvor forstøvet vand bliver indåndet.

Den farlige legionella i Gribskov Kommune har derfor lukket baderummene på begge skoler, der også har iværksat en behandling mod legionella-bakterier.

Legionella-bakterier er dog ikke et særsyn i Danmark. Tværtom. Det kan du læse mere om længere ned i artiklen.

Over artiklen kan du til gengæld se, hvad du selv kan gøre for at undgå den, potentielt, dødelige bakterie.

Legionella i Gribskov tages alvorligt

På de to skoler alle rørsystemer skal gennemskylles med næsten kogende vand. Det betyder også en øget risiko for skoldning og derfor har Gribskov kommune valgt at lukke baderummene helt.

Gribskov kommune har desuden orienteret forældrene, embedslægen og alle kommunens praktiserende læger med henblik på at sikre særlig opmærksomhed på symptomer på lungebetændelse.

– Vi har heldigvis ikke fået efterretninger om usædvanlig mange tilfælde af lungebetændelse blandt børn og unge i de to skoledistrikter. Men vi tager naturligvis ingen chancer. Derfor har vi valgt at lukke baderummene og gå i gang med en grundig behandling af rørsystemerne, oplyser Børne og Unge-direktør i Gribskov kommune, Steffen Bohni, i meddelelsen.

Med ophøjet ro

På Blistrup Skole tager man målingerne med ophøjet ro.

– Vi har selvfølgelig skrevet ud på intranettet og oplyst forældrene, siger skoleleder Anja Horst til Newsbreak.dk.

Derudover kan hun og kollegerne ikke gøre så meget andet end at vente på, baderummene igen bliver frigivet.

– Det går selvfølgelig ud over idrætstimerne, at børnene ikke kan komme i bad, siger Anja Horst. Men også her har hun fuld tiltro til, der findes en løsning.

– Idræt er jo heldigvis meget andet end at få pulsen op, så vi tænker kreativt, siger skolelederen.

Hun er ikke bekendt med, at børnene er brudt grædende sammen eller har protesteret på grund af de spærrede baderum.

– Vi skal bare retænke undervisningen, som hun udtrykker det.

Skolelederen håber på, at der igen kan bades på skolen, der huser cirka 200 elever, om to-tre uger.

Flere og flere tilfælde i Danmark

Legionærsygdom er i fremgang i Danmark. Både i 2015 og i 2014 blev der registreret rekordmange tilfælde af den sjældne og ekstremt dødelige sygdom, og den tendens ser ud til at fortsætte. Der lader nemlig også til at have været usædvanligt mange tilfælde af legionærsyge i Danmark i 2016. Det fortæller seniorforsker ved Statens Serum Institut Søren Uldum til Newsbreak.dk.

– Vi har ikke lavet en endelig opgørelse endnu, men det kommer nok til at havne omkring 180 stykker, fortæller han.

Mere end 100 tilfælde

I 2015 blev der registreret 189 tilfælde, mens der i 2014 blev registreret 157 tilfælde. Niveauet har i mange år inden været på omkring 100 tilfælde om året. Omkring 13 til 14 procent af de smittede omkommer af sygdommen. I 2015 blev 22 dødsfald således officielt tilskrevet legionærsyge.

Søren Uldum fortæller, at det er svært at fastslå en præcis årsag til stigningen. Noget af af det kan skyldes, at der er flere tilfælde, der bliver registreret, fordi man har ændret måden, tilfældene indberettes til Statens Serum Institut på, men alt i alt er seniorforskeren ikke i tvivl om, at der også er tale en reel stigning i antallet af smittede.

– Det er selvfølgelig bekymrende, at der er en sygdom i stigning. Der vil man jo gerne finde ud af, hvad forklaringen er, siger Søren Uldum.

Trives med varme og fugt

Et bud på en forklaring kunne ifølge ham være klimaændringer, der har givet lunere og fugtigere vejr.

– Legionella er en varmeafhængig bakterie, der trives bedst ved høje temperaturer, og så skal den smitte til mennesker, og det gør den bedst i et fugtigt miljø, fortæller han.

Ifølge Søren Uldum er det ikke kun i Danmark, at legionærsygdom er blevet et større problem. Der er nemlig registreret tilsvarende stigninger generelt i Europa i antallet af sygdomstilfælde.

Vandkvaliteten overvåges

Baderummene på begge skoler er udstyret med såkaldte temperaturelevations-systemer, som netop skal forhindre formeringen af legionella-bakterier, men det er svært – uden brug af kemikalier – at forhindre formering i det stillestående, lunkne vand i rørsystemerne. Derfor overvåger Gribskov kommune løbende vandkvaliteten i baderummene på alle kommunens skoler.

Det er især ældre og svækkede personer, der er i risiko-gruppen. Der konstateres årligt cirka 150 tilfælde af legionærsyge i Danmark.

Fakta

Legionærsyge

  • Legionærsygdom er en lungebetændelse, der forårsages af bakterien Legionella pneumophila og i sjældne tilfælde af andre legionellaarter.
  • Legionella er bakterier, der naturligt hører til i våde og fugtige miljøer. De trives godt ved relativt høje temperaturer fra 30 til 45 °C, og gror derfor i de fleste vandinstallationer, hvor disse temperaturforhold forefindes.
  • Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand, der er forurenet med Legionella. Da mange forskellige vandanlæg kan sprede forstøvet vand, er der flere mulige smittekilder, men brusebadning antages at være den hyppigste smittevej herhjemme.
  • De første symptomer er typisk høj feber, hovedpine og muskelsmerter, ganske som ved en influenza. I nogle tilfælde ses der opkastning og/eller diarré tidligt i sygdomsforløbet. I løbet af kort tid indtræder tør hoste ofte ledsaget af brystsmerter. Sygdommen udvikler sig videre til lungebetændelse med åndedrætsbesvær og ofte med symptomer fra andre organer som centralnervesystemet (konfusion), lever og nyre. Sygdommen er ofte meget alvorlig, og langt de fleste patienter, der diagnosticeres, bliver indlagt på sygehus.
  • Omkring 30 % af de danske tilfælde smittes under udlandsrejse, typisk i sommer- og efterårsperioden under rejse til det sydlige Europa eller andre feriedestinationer. Smittekilderne er her oftest brugsvandet eller spabade på hotellerne.
  • Sygdommen rammer især ældre og svækkede personer. Mænd har større risiko for at blive ramt end kvinder.
  • Mellem 10 og 15 procent af de smittede dør af sygdommen.

Kilde: Statens Serum Institut

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu