ANNONCE

Lennart døde efter timevis i januarkulden

11. september 2020 22:41 | Af: Jørgen Rosengren, jr@newsbreak.dk

Jurister mener, at politiet bør undersøge sagen om Lennart Henriksen, der uden opsyn døde på en terrasse foran et Plejecenter i Albertslund.

Lennart døde efter timevis i januarkulden
Lennart Henriksen døde en vinterkold morgen klokken 04.10 den 3. januar 2019. - Foto: Privatfoto.

Citathistorie: TV2 Lorry

To jurister med ekspertise i straffeloven vurderer, at Albertslund Kommune kan have begået uagtsomt manddrab i sagen om 51-årige Lennart Henriksen, der i 2019 lå alene i mere end fire timer i det iskolde januarvejr på en terrasse på et kommunalt plejecenter i Albertslund.

Da han endelig blev fundet, var han død.

Lennart Henriksens læge havde ellers indskærpet overfor kommunen, at han skulle være under opsyn på grund af sit skrøbelige helbred.

Efter dødsfaldet bestilte Albertslund Kommune en ekstern advokatundersøgelse, som skulle kulegrave sagen. Rapporten blev for nylig offentliggjort, og den giver en sønderlemmende kritik af kommunen. Blandt andet konkluderer rapporten, at Lennart Henriksen sandsynligvis kunne have været i live i dag, hvis kommunen havde holdt ordentlig øje med ham.

Men sagen slutter ikke her. For en politiefterforskning af kommunens plejesvigt kan blive næste skridt. Det mener advokat Mads Pramming, der har speciale i social- og strafferet.

– Jeg mener klart, at det er værd at kigge på, om der er foregået noget, der skal forfølges strafferetligt. Det ville være meget relevant for politiet at gå ind i den her sag og vurdere om Albertslund Kommune har et uagtsomhedsansvar for, at den her borger er død. Og det er der jo meget, der tyder på, at kommunen har haft i den her sag, siger Mads Pramming til TV 2 Lorry.

Mads Pramming mener derfor at paragraf 241 i straffeloven træder i kraft. Paragraffens ordlyd er følgende:

Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år.

– Jeg mener, den er relevant at hive frem her, for det er uagtsomt manddrab. Der er tidligere eksempler på at kommuner er blevet dømt for uagtsomt manddrab. Og i den her sag er der blevet handlet uagtsomt. Der er nogen, som har begået fejl og ikke gjort, hvad de skulle gøre for at hjælpe den her syge borger. Det står jo ret tydeligt i advokatundersøgelsen, siger Mads Pramming.

Informationer når ikke frem

Der bliver, ifølge rapporten, lavet nogle grove fejlvurderinger af Lennart Henriksens helbredstilstand.

Informationer om, hvor syg Lennart Henriksen egentlig er, og hvilke plejebehov han har, kommer ikke frem til de rigtige personer, og gentagne advarsler om, at den er helt gal, bliver overhørt.

Blandt andet forsøgte både Lennart Henriksens familie og hans tidligere bosted forgæves at advare Albertslund Kommune adskillige gange.

Derudover har kommunens medarbejdere begået graverende sagsbehandlingsfejl gennem hele forløbet op til Lennart Henriksens død.

Blandt andet blev Lennart Henriksen fejlvisiteret til et bosted, som overhovedet ikke kunne varetage hans skrøbelige helbred med blandt andet hjerteproblemer og vejrtrækningsproblemer.

Kommune kan have begået straffelovsovertrædelse

På baggrund af kommunens passivitet og mange svigt mener professor fra det juridiske fakultet på Københavns Universitet, Kirsten Ketscher, at kommunen kan havde begået noget strafbart.

– Advokatundersøgelsens konklusion, om at det kommunale personale fremadrettet skal være bedre uddannet, ligger lidt i den svage og bløde ende. For der er jo faktisk sket en alvorlig fejl, som der nogen, der skal bøde for. Og det er muligt, at der også kan være sket en straffelovsovertrædelse, siger Kirsten Ketscher til TV 2 Lorry.

Kirsten Ketscher hiver en anden paragraf fra straffeloven frem, som hun mener kan være relevant, hvis betingelserne for uagtsomt manddrab ikke er opfyldt. Ifølge paragraf 250 i straffeloven må man ikke efterlade et menneske i en hjælpeløs tilstand.

– Vi har jo en bestemmelse i straffeloven, der vedrører spørgsmålet, om man har forsømt at hjælpe en svag og hjælpeløs borger. Og efterladt den pågældende uden hjælp. Og det var faktisk, hvad der skete i sagen her. Lennart Henriksen skulle have været under tilsyn, og det var præciseret af fagfolk. Men alligevel efterlader kommunen ham hjælpeløs på et sted, der ikke kan passe på ham, siger Kristen Ketscher.

Hvis der skal indledes en straffesag mod Albertslund Kommune kræver det, at nogen vælger at politianmelde kommunen, eller at politiet af egen drift tager sagen op.

Lennart Henriksens familie siger til TV 2 Lorry, at de lige nu overvejer, om de ønsker at politianmelde Albertslund Kommune.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu