Lønmodtagere vil helst have dansk model

1. maj 2012 08:33 | Af: Uffe Dahl, newsbreak.dk - mail: redaktion@newsbreak.dk
 
Lønmodtagere vil helst have dansk model
Billede mangler

Danskernes arbejdstid, løn, barsel, pension og mange andre arbejdsvilkår er bedst tjent med, at vilkårene bliver aftalt i enighed mellem arbejdstagere og arbejdsgivere.
Det mener 55 procent af de danske lønmodtagere, som i en hidtil ikke-offentliggjort Gallup-undersøgelse for LO, svarer, at overenskomster skal være kernen i reguleringen af danske arbejdsforhold.
– Der er ikke noget i min horisont, der peger på, at vi ikke skal kunne fastholde den danske model. Man kan jo se i undersøgelsen, at lønmodtagerne bakker op om, at løn og arbejde skal aftales i overenskomster, siger LO-formand Harald Børsting til Newspaq.
Kun 20 procent af lønmodtagerne foretrækker lovgivning på området. Og endnu færre – fire procent – ønsker en større indflydelse fra EU.
Den eneste model, der er mere populær end aftalemodellen, er det som undersøgelsen definerer som ’samarbejdsmodellen’. Her får lønmodtagerne indflydelse og medbestemmelse på den enkelte arbejdsplads gennem hovedsaglig tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg.
63 procent siger i undersøgelsen, at samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere skal styrkes. Det flugter med de seneste mange års udvikling i aftalesystemet, siger Harald Børsting.
– Det er jo den vej, vi har bevæget os i mange år, hvor man aftaler grundvilkårene og hele tiden styrker samarbejdet om virksomhedens trivsel, sådan så folk har en ordenligt arbejdsplads, der også kan klare sig i konkurrencen,” lyder det fra LO-formanden.
51 procent ønsker større mulighed for at forhandle løn- og arbejdsforhold individuelt med deres arbejdsgiver. Men her er der store forskelle mellem unge og ældre. De unge, der voksede op i 1980’erne, ønsker at fremme muligheden for individuelle aftaler, mens 68-generationen er langt mere kollektivt orienteret.
Ikke overraskende er der markant flere borgerlige end venstreorienterede lønmodtagere, der mener at lønforhandlinger skal foregå individuelt.
– Det interessante ved de unge er, at de ikke ser en modsætning mellem de kollektive og de individuelle. De ønsker både fælles løsninger og mulighed for
individuelle aftaler. Det ligger helt i tråd med at der de senere år er indført fritvalgsordninger i de private overenskomster, hvor den enkelte har kunnet vælge mellem for eksempel pension, løn og fritid, siger Harald Børsting.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu