Lovændring: Slut med dette i trafikken

27. juni 2019 07:00 | Af: Jørgen Rosengren, jr@newsbreak.dk

1. juli kommer der en ændring i færdselsloven. Er du klar over den?

Del:

Ingen regler uden undtagelser. Sådan er det ofte – blot ikke i denne sag.

En række nye færdselslove er trådt i kraft i 2019. (Dem har vi samlet i et galleri over artiklen).

1. juli ændres endnu en; nemlig bekendtgørelsen om styrthjelme.

“Formålet med ændringerne er, at skærpe reglerne for anvendelse af styrthjelme for førere af motorcykler og knallerter”, skriver Færdselsstyrelsen.

Slut med fritagelse

Ændringerne i bekendtgørelsen fjerner muligheden for at blive fritaget for pligten til at anvende styrthjelm på grundlag af en lægeattest. Samtidig udgår muligheden for at få dispensation fra pligten til at anvende styrthjelm på grund af særlige ikke lægelige forhold.

Det betyder, at det fremover ikke vil være muligt at blive fritaget fra kravet om anvendelse af styrthjelm i medfør af færdselsloven.

Som følge af ændringerne er der indsat en overgangsbestemmelse i forhold til de lægeattester og dispensationer, der er udstedt inden bekendtgørelsens ikrafttræden.

Det betyder, at attester om fritagelse for anvendelse af styrthjelm af lægelige grunde udstedt inden den 1. januar 2019 er gældende indtil den 1. juli 2019.

Artiklen fortsætter under videoen

Dispensationer på baggrund af særlige ikke lægelige forhold gælder indtil den 1. juli 2019, eller indtil attestens eller dispensationens angivne gyldighedsperiode udløber.

Endelig ophæves cirkulæreskrivelse om fritagelse for pligten til at anvende styrthjelm som konsekvens af ændringerne.

Overtrædelse med konsekvenser

Midnat mellem den 31. december 2018 og 1. januar 2019 trådte en anden lov i kraft, og den kan ramme anslået 50.000 trafikanter. Der er som sådan ikke noget nyt i, at du skal have en ansvarsforsikring til dit køretøj.

Det er nemlig lovpligtigt, men nu straffes du yderligere. For det er nemlig besluttet, at der fra 2019 udstedes dagsbøder til trafikanter, der kører uden ansvarsforsikring. Det anslås af tal fra forsikringsselskabernes organisation, at der er 50.000 køretøjer i Danmark, der ikke er knyttet til en sådan.

Bøderne er på 250 kroner, og det er altså – deraf navnet – hver eneste dag, der ikke er tegnet forsikring.

Årsagen til, at den nye sanktion er blevet vedtaget, handler om, at udgifterne til erstatning for skader forvoldt af køretøjer uden ansvarsforsikring er på omkring 45 millioner kroner om året.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu