ANNONCE

Mand stukket i halsen

6. december 2020 16:30 | Af: Jonathan Lykke Lilmoës, jl@newsbreak.dk

En 42-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Mand stukket i halsen
En mand blev stukket med kniv. Arkivfoto

En 42-årig mand er søndag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for det, der hedder grov vold i straffelovens paragraf 245. Vagtchef Bent Højgaard bekræfter for Newsbreak.dk, at manden ved et grundlovsforhør blev fængslet.

Fakta

§ 244-247 i Straffeloven

Straffeloven har to forskellige paragraffer for voldssager, og derudover to paragraffer, der kan give strafforøgelse. Paragraf 244 er den mildeste af de to – den omfatter der, der også i nogle tilfælde bliver omtalt som simpel vold. Paragraf 245 omfatter vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter – det bliver i nogle tilfælde omtalt som grov vold. Paragraf 246 og 247 handler om vold under slærpede omstændigheder. Du kan se den fulde ordlyd af de fire paragraffer her.

  • § 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
  • § 245. Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.
  • § 246. Har et legemsangreb omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

  • § 247. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

    Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særligt udsat for vold.

Kilde: Retsinformation.dk

Grundlovsforhøret fandt sted ved Retten i Hjørring, kunne Nordjyske.dk tidligere på dagen berette.

Det skyldes, at politiet tidligt søndag morgen blev kaldt til en bolig på Jyllandsgade i Aars, hvor en mand blev fundet med sår efter at være blevet stukket eller snittet i halsen med en kniv.

Offeret blev efter behandling på Aalborg Universitetshospital udskrevet.

Nu fængslet og offer kender hinanden i forvejen.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu