ANNONCE

Mand stukket ned under opgør på åbent hav

14. juni 2020 19:07 | Af: Jørgen Rosengren, jr@newsbreak.dk og Ritzau Info

Offeret blev stukket i både brystet og ryggen, men er uden for livsfare. Formodet gerningsmand er anholdt.

Mand stukket ned under opgør på åbent hav
En blev stukket med kniv og en anden blev slået med en flaske under et opgør på åbent hav. Foto: Colourbox.

En mand blev natten til søndag sejlet fra et skib ud for Frederikshavn ind til land. Han var såret af knivstik, oplyste Nordjyllands Politi til Newsbreak.dk søndag formiddag. Efterforskningsleder, politikommisær Peter Skovbak, fortalte, at der faktisk er to forurettede i sagen.

Foruden den mand såret af knivstik – ifølge Nordjyske.dk i brystet og i ryggen – blev en anden mand hårdt såret, da han blev slået med en flaske, sagde politikommisæren ved nitiden

Her blev det lokale politi kontaktet af besætningen på skibet, der lå for anker ud for den nordjyske by. I forbindelse med en art uoverensstemmelse mellem flere besætningsmedlemmer var det altså gået galt.

Skibet sejlede efterfølgende ind til Frederikshavn, hvor den formodede gerningsmand blev anholdt. Der er tale om en 31-årig filippinsk mand, som er sigtet for grov vold.

Søndag eftermiddag er den anholdte blevet stillet for en dommer i et grundlovsforhør.

– Han nægter sig skyldig i det, som han er sigtet for, fortæller Peter Skovbak.

Dommeren har valgt at opretholde anholdelsen af manden i tre dage. Det giver politiet mulighed for at afhøre vidner og foretage yderligere efterforskning.

Derefter skal anklagemyndigheden vurdere, om man vil kræve manden varetægtsfængslet. I så fald vil han blive fremstillet i et nyt retsmøde. Ellers bliver han løsladt.

Fakta

§ 244-247 i Straffeloven

Straffeloven har to forskellige paragraffer for voldssager, og derudover to paragraffer, der kan give strafforøgelse. Paragraf 244 er den mildeste af de to – den omfatter der, der også i nogle tilfælde bliver omtalt som simpel vold. Paragraf 245 omfatter vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter – det bliver i nogle tilfælde omtalt som grov vold. Paragraf 246 og 247 handler om vold under slærpede omstændigheder. Du kan se den fulde ordlyd af de fire paragraffer her.

  • § 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
  • § 245. Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.
  • § 246. Har et legemsangreb omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

  • § 247. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

    Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særligt udsat for vold.

Kilde: Retsinformation.dk

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu