ANNONCE

Mand voldtog 15-årig og truede hendes familie

7. august 2020 20:55 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk og Ritzau Info

Landsret har idømt en 28-årig mand forvaring for voldtægter og grove trusler mod offeret og hendes familie.

Mand voldtog 15-årig og truede hendes familie
Manden blev dømt for flere forhold. Genrefoto.

En 28-årig mand er ifølge Grønlands Landsret så farlig for sine omgivelser, at han er blevet idømt forvaring på ubestemt tid.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Dermed nåede landsretten frem til samme resultat, som Sermersooq Kredsret gjorde i februar.

Skyldig i flere forhold

Manden blev fundet skyldig i 20 forhold, herunder flere voldtægter af og voldtægtsforsøg mod en 15-årig pige. Hun blev også udsat for både vold og trusler af manden.

– Landsretten lagde vægt på, at den tiltalte løbende havde udsat pigen for så mange trusler og så hyppig vold, at der var en underliggende trussel om vold, hvis hun ikke gik med til samleje, skriver Grønlands Politi i pressemeddelelsen.

Også pigens familie og flere andre personer blev udsat for trusler både direkte og over telefonen. Han truede dem på livet, truede dem med tæsk og med at dele intime personlige oplysninger, hvis de ikke gjorde, hvad han bad om.

Truslerne fortsatte, mens han var tilbageholdt i en anstalt.

Omfattende konsekvenser

Foruden voldtægterne af den 15-årige pige blev han dømt for at have haft samleje med en 13-årig pige og for flere tilfælde af vold mod privatpersoner og personer i offentlig tjeneste.

– Sagen har haft omfattende konsekvenser for mange mennesker, blandt andet børn, som har været udsat for alverdens ubehageligheder fra den nu dømte mand, udtaler anklagerfuldmægtig Emil Maegaard-Hoffmann.

– Derfor er jeg på deres vegne utrolig glad for, at der nu er sat et endeligt punktum i sagen.

Forvaring er en tidsubestemt sanktion, der kan komme på tale, når en person skønnes særligt farlig.

Fakta

Det betyder en anbringelsesdom

Når en person dømmes til anbringelse på ubestemt tid, er der potentielt set tale om en livstidsdom. Men der er ikke tale om en fængelsesstraf, deraf navnet anbringelsesdom:

* Kriminelle, som er sindssyge eller mentalt retarderede, kan ifølge straffeloven ikke straffes.

* I mindre alvorlige sager kan retten i stedet idømme den kriminelle foranstaltninger såsom tilsyn, ambulant behandling, afvænning eller lignende.

* Retten kan i alvorlige sager vælge en anbringelsesdom. Her bliver den dømte tvangsanbragt på for eksempel en psykiatrisk afdeling eller en institution for personer med mentale handicap.

* Under anbringelsen vurderer den behandlende overlæge, hvilken behandling den dømte skal modtage.

* Det er overlægen på den afdeling, hvor anbringelsen finder sted, der bestemmer, om den dømte kan få udgang.

* Er anbringelsen sket på baggrund af en dom for alvorlig kriminalitet, er der i udgangspunktet tale om anbringelse på ubestemt tid. Dog senest efter fem år skal anklagemyndigheden sørge for at forelægge sagen for retten på ny.

* I meget alvorlige sager, hvor den dømte vurderes at være til ekstraordinær fare for andre, kan retten vælge en dom til anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse.

* I modsætning til en almindelig behandlingsdom kan en anbringelsesdom kun ophæves af retten ved en såkaldt foranstaltningsændring. For eksempel kan dommen ændres til en almindelig behandlingsdom.

* En anbringelsesdom må ikke forveksles med en forvaringsdom. Begge er tidsubegrænsede foranstaltninger, men forvaring bruges over for personer, som ikke er sindssyge eller retarderede og derfor i udgangspunktet egnede til almindelig straf.

Kilder: Straffeloven, psykiatriloven, Region Sjælland, Kriminalforsorgen.

Forvaring afsones i et fængsel, men er man dømt til forvaring, kommer man først ud, når en domstol vurderer, at man ikke længere er til fare for samfundet. I princippet kan man sidde inde på livstid.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu