Miljøkrav til kaserne vil koste op til 50 millioner

4. marts 2013 23:03 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Miljøkrav til kaserne vil koste op til 50 millioner
Billede mangler

Livgardens skydeanlæg i øvelsesområdet ved Høvelte kaserne er aldrig blevet miljøgodkendt, selv om det har været et lovkrav i et par årtier. Og nu viser det sig, at en miljøgodkendelse med støjdæmpning, der overholder kravene, vil koste op til 50 millioner kroner.

 

Udgiften til støjdæmpning er blandt de udgifter, som forsvarschef Peter Bartram har gjort opmærksom på i sin indstilling til politikerne om kasernelukninger. Ifølge forsvarschefen vil det koste op til 150 millioner kroner i investeringer, hvis politikerne skulle vælge at opretholde Høvelte kaserne frem for Vordingborg kaserne.

Prisen for at opnå den manglende miljøgodkendelse i Høvelte fremgår af referatet af et møde i Allerød kommunes teknik- og planudvalg i oktober sidste år, hvor udvalget sammen med teamleder Henriette Nikolajsen fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste drøftede skydeanlæggets miljøproblemer.

Skydeanlægget, der har eksisteret i mere end 60 år, står på Miljøministeriets liste over anlæg, der skal miljøgodkendes, og Henriette Nikolajsen mener umiddelbart, at kravet har eksisteret siden 1995.

Forsvaret søgte første gang om miljøgodkendelse i 1994. Men ifølge miljøchef Niels-Erik von Freiesleben fik kommunen året efter besked fra Miljøstyrelsen om at betragte forsvarets ansøgninger om miljøgodkendelser af skydebaner som midlertidige, idet Miljøstyrelsen ville vende tilbage med en nærmere vejledning. Vejledningen kom senere samme år.

I 1997 trak forsvaret ansøgningen om skydebanen ved Sjælsmark tilbage, fordi der pågik drøftelser med miljømyndighederne.

Miljøchef Niels-Erik von Freiesleben oplyser, at aktiviteterne på skydeanlægget har været reguleret efter forsvarets oprindelige ansøgning og Miljøstyrelsens vejledning, men uden miljøgodkendelse eller dispensation, mens kommunen har afventet en ny ansøgning. Det er forsvarets ansvar at sikre, at de har en miljøgodkendelse, tilføjer han.

Allerød kommunes teknik- og planudvalg behandlede i december 2012 forsvarets nye ansøgning om landzonetilladelse for skydebaneanlægget, hvilket er første etape på vejen mod en miljøgodkendelse. Udvalget har stillet spørgsmål ved forsvarets forslag til støjvolde og støjskærme, der vil rejse sig op til 18 meter over terræn, hvis den maksimale støjdæmpning skal nås.

Prisen for at reducere støjen til samme niveau som kræves for nye skydebaner, 67 decibel, vil være 50 millioner kroner. Nøjes man med at nedbringe støjen til 70 decibel, reduceres højden af volde til 14 meter og prisen til 25 millioner kroner. Støjen ved nærmeste nabo er i dag 90 decibel.

En af de nærmeste naboer er Per Hartlev, der bor i et villakvarter øst for skydeanlægget. Han har boet i Birkerød det meste af livet, og er ikke i tvivl om, at støjen fra skydebaner og øvelsesterræn er steget.

»Når der nu er en valgmulighed mellem to kaserner, er det åndssvagt at opretholde en kaserne, hvor skydebanen ligger omtrent midt i et villakvarter,« mener han.

Såfremt forsvaret har pengene til at dæmpe støjen helt ned til 67 decibel, kan kasernen for hans skyld gerne opretholdes.

Per Hartlev tilføjer, at hvis man nøjes med at støjdæmpe til 70 decibel, så skal antallet af dage med skydeaktiviteter ifølge reglerne skæres ned.

»De skyder faktisk 200 dage om året, også i weekender, og det er voldsomt. 90 decibel er meget,« siger han.

90 decibel svarer til lyden af en motorcykel på otte meters afstand eller en stor lastbil på 15 meters afstand. Ifølge Allerød kommunes miljøforvaltning vil en reduktion af støjniveauet til 70 decibel opleves som en støjreduktion på 90 procent, mens et niveau på 67 decibel vil opleves som en beskæring af støjen med 95 procent i forhold til nu.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu