ANNONCE

Minimumsnormeringer rykkes

5. december 2020 12:25 | Af: Jonathan Lykke Lilmoës, jl@newsbreak.dk og Ritzau Info

Regeringen og dens støttepartier er enige om at afsætte ekstra 200 millioner kroner til flere voksne næste år.

Minimumsnormeringer rykkes
Finansminister Nicolai Wammen holder sammen med repræsentanter for Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet pressemøde om en delaftale på velfærdsområdet i Finansministeriet i København, lørdag den 5. december 2020. Foto: Scanpix

– Der bliver mere tid til ture, højtlæsning og hygge i vuggestuer og børnehaver allerede fra næste år.

Sådan lyder det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr, efter at regeringen og dens støttepartier er blevet enige om at prioritere minimumsnormeringer på finansloven for næste år.

Konkret afsættes der fra næste 200 millioner kroner om året frem til 2024 til mere personale i institutionerne. Det betyder samtidig, at den fulde indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner kan rykkes frem.

Pia Olsen Dyhr fremhæver, at loven om minimumsnormeringer skal vedtages næste forår, “og allerede om tre år skal de være fuldt indfaset”.

– Det er en historisk aftale, som indeholder minimumsnormeringer ved lov. Penge til at uddanne mere pædagogisk personale. Sociale normeringer og en lov om, at man ikke må presse børn fra vuggestue til børnehave for at spare penge, siger Pia Olsen Dyhr.

I forliget er der også penge til de ældre og de unge – det kan du læse mere om længere nede i artiklen.

Stor aftale

Forslaget om minimumsnormeringer har fået kritik for først at blive indført om flere år. Faktisk først i næste valgperiode, hvor flertallet kan være skiftet. Den bekymring afviser Pia Olsen Dyhr

– Det her er den største aftale for børnene nogensinde, fordi vi sikrer dem nogle grundlæggende rettigheder. Intet flertal i Danmark vil nogensinde turde ændre på det igen, siger Pia Olsen Dyhr.

Det er ifølge Pia Olsen Dyhr skrevet ind i aftalen, at pengene skal bruges på at løfte “alle” daginstitutioner.

– Alle børn skal kunne mærke en forskel. Alle børn skal have en bund under normeringen, siger hun.

Hos BUPL, der organiserer landets pædagogiske personale, er der også glæde over det første skridt på vejen til en genopretning, lyder det fra formand Elisa Rimpler i en pressemeddelelse.

– Vi har kæmpet for det her i mere end 10 år, så det er en kæmpe sejr. Nu får vi styrket børns rettigheder og sikret, at pædagogerne har en chance for at løfte den vigtige opgave, de er sat i verden for. Loven øger antallet af pædagoger og sætter en prop i besparelserne én gang for alle, så vi undgår nye besparelser på normeringerne, når børnetallet stiger i de kommende år, siger hun.

Stort aber dabei

I aftaleteksten skriver partierne om minimumsnormeringer, at det skal gælde på kommuneniveau. Det er ikke et lovkrav på institutionsniveau. Det betyder konkret, at forældrene i den enkelte daginstitution ikke kan være sikre på, at der maksimalt er tre tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaven.

Enhedslistens Pernille Skipper siger:

– Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi er ærlige om, hvad der er afsat penge til. Enhedslisten ønsker at det skal være minimumsnormeringer på institutionsniveau. Så ville ledere ikke tælle med, og så ville ekstra pædagogisk personale i andre daginstitutioner til eksempelvis børn med handicap eller specielle behov ikke tælle med, siger Pernille Skipper.

Hun henviser til, at når minimumsnormeringerne gælder på kommuneniveau, så kan det betyde, ekstra personale i en daginstitution med børn med specielle behov trækker fra i en anden daginstitution, som så ikke opfylder den konkrete minimumsnormering.

Flere ansætte til de ældre

På finansloven afsættes der penge til 1000 flere ansatte i ældreplejen. Det skal sikre det første reelle løft af ældreplejen i mange år, siger Enhedslistens Pernille Skipper:

– Det er første gang, at der reelt bygges oven på den eksisterende ældrepleje. Vi har finansieret det nuværende niveau i ældreplejen og bygger oven på med 1000 ekstra ansatte i ældreplejen. Samtidig sikrer vi et bedre fagligt niveau blandt ansatte. Det er vigtigt både for de ældre og for de ansatte, siger Pernille Skipper.

Den aftale får også opbakning hos FOA, der organiserer sundhedsfagligt personale.

– Vi ser med forliget en villighed til ikke bare at lappe og vedligeholde, men faktisk at genoprette velfærden i Danmark. Velfærdsaftalen under Finansloven 2021 er et reelt kvalitetsløft og endnu en bevægelse i den retning, der blev sat med finansloven sidste år, siger Mona Striib, forbundsformand for FOA.

Fakta

Penge til børn, unge og ældre

Regeringen, De Radikale, SF og Enhedslisten har lørdag indgået en delaftale i finanslovsforhandlingerne. Her afsætter partierne penge til blandt andet ældre, minimumsnormeringer og ungdomsuddannelser.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

* Ældre: Der afsætte 425 millioner kroner næste år til bedre ældrepleje. Beløbet stiger til 500 millioner kroner årligt. Det er ifølge aftalepartierne nok til at sikre 1000 flere ansatte i ældreplejen.

Pengene bliver tildelt kommunerne på betingelse af, at de også sender allerede ansatte ufaglærte i uddannelse, så det sikres, at der kan ske et fagligt løft.

* Minimumsnormeringer: Der afsættes 200 millioner kroner årligt fra næste år til flere voksne i daginstitutionerne. Det betyder samtidig, at den fulde indfasning af minimumsnormeringerne rykkes ét år frem.

Lovkravet om minimumsnormeringer rykkes frem til 2024.

* Ungdomsuddannelser: Der afsættes 220 millioner kroner årligt frem til 2024 til et løft af taxametertilskuddene på de gymnasiale uddannelser.

Det vil både sige de almene gymnasiale uddannelser stx og hf samt de erhvervsgymnasiale uddannelser htx og hhx. Løftet skal være med til at styrke det faglige niveau i hele landet.

Derudover afsættes der blandt andet 80 millioner kroner årligt frem til 2024 til et generelt taxameterløft på tværs af erhvervsuddannelserne. Samt 80 millioner kroner om året til et løft af social- og sundhedsuddannelserne.

Kilder: Finansministeriet, aftalepartierne.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu