ANNONCE

Mistænkt for at sætte ild til bundet mand

17. august 2019 13:38 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk

Ofret var forinden blevet overhældt med brændbar væske.

Mistænkt for at sætte ild til bundet mand
Det er uvist, hvad der kan have ført til, at et menneske skulle undergå en sådan mishandling. Genrefoto.

En 41-årig mand er sigtet for ekstrem vold og vidnetrusler. Det skriver Folketidende.dk.

Manden blev anholdt 16. august, men selve sagen er fra 3. december 2018. Her blev en 37-årig mands hænder bundet med strips. Efterfølgende blev han overhældt med brændbar væske, hvorefter der blev sat ild på.

Manden var i livsfare, og han blev indlagt på Rigshospitalet med forbrændinger på over 50% af kroppen, skriver Folketidende.dk.

Manden er sigtet for at overtræde § 246 i straffeloven. Han nægter sig skyldig. Sagen er omgærdet med mystik, da dørene blev lukket, efter at sigtelsen blev læst højt.

Fakta

§ 244-247 i Straffeloven

Straffeloven har to forskellige paragraffer for voldssager, og derudover to paragraffer, der kan give strafforøgelse. Paragraf 244 er den mildeste af de to – den omfatter der, der også i nogle tilfælde bliver omtalt som simpel vold. Paragraf 245 omfatter vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter – det bliver i nogle tilfælde omtalt som grov vold. Paragraf 246 og 247 handler om vold under slærpede omstændigheder. Du kan se den fulde ordlyd af de fire paragraffer her.

  • § 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
  • § 245. Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.
  • § 246. Har et legemsangreb omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

  • § 247. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

    Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særligt udsat for vold.

Kilde: Retsinformation.dk

Det er derfor uvist, hvorvidt ofret er i live i dag, hvorfor der gik måneder, før den 41-årige mand blev anholdt, og hvad motivet bag overfaldet kan tænkes at være.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu