165.000 butikker og webshops med MobilePay

Erhvervsbetalingerne voksede med ca. 55% til godt 43 mia. kr. og oversteg i de sidste måneder 40% af det samlede antal MobilePay-betalinger. En væsentlig årsag var knap 20.000 ny-aktiverede butikker, som bragte det samlede antal butikker og webshops med MobilePay op over 165.000.

-Konkurrencen fra de internationale løsninger er hård, men vi fortsætter den kraftige vækst, fordi danskerne bruger MobilePay mere, også til faste betalinger og regninger. I år er mange brugere desuden begyndt at anvende vores nye løsning: Pengegaver. Vi har også lige lanceret et spændende og ambitiøst digitalt gaveunivers sammen med GoGift. Det giver vores 4,2 mio. brugere adgang til mange attraktive tilbud og oplevelser gennem appen,” siger Claus Bunkenborg.

Rekordomsætning i november og december

November måned med Black Friday som motor satte ny månedsrekord, idet antallet af transaktioner i Danmark passerede knap 33 millioner og overførslerne målt i kroner nåede 11,7 mia. kr. December ventes at lægge sig marginalt lavere.

I Finland, hvor MobilePay også er tilstede, har væksten været endnu stærkere, om end fra et lavere niveau. 11.000 nye finske butikker og webshops koblede sig på MobilePay i 2020, så antallet nu nærmer sig 30.000. Andelen af betalte transaktioner steg til 36% ved udgangen af året. Antallet af registrerede brugere voksede til over 1,6 millioner. Og det samlede antal transaktioner fordobledes til omkring 40 mio. svarende til knap 10 mia. kr.

-Finland har massiv vækst svarende til MobilePay i Danmark i etableringsårene. Brugerne er for alvor begyndt at betale med MobilePay i butikker og webshops. Det understøtter vores ambition om at blive den vindende finske løsning,” siger Claus Bunkenborg, CEO for MobilePay.