ANNONCE

Drama i dansk fodboldklub: Meldt til politiet

6. juli 2020 05:15 | Af: Jeppe Bjerre Trans, jt@newsbreak.dk og Ritzau Info

Intern ballade mellem flere af Næstveds tyske spillere er endt med en voldsanklage mod Alexander Schmitt.

En strid mellem tre af 1. divisionsklubben Næstveds tyske spillere er kulmineret med, at to af spillerne har anmeldt deres holdkammerat Alexander Schmitt for vold.

Det skriver Sjællandske.

Balladen opstod i maj i forbindelse med, at fire spillere, Hendrik Starostzik, Dennis Blaser, Marcus Mlynikowski og Alexander Schmitt, var taget til København på en privat tur.

Da kvartetten kom tilbage fra en bytur, følte Mlynikowski og Starostzik sig generet af Schmitt, og det udviklede sig til et slagsmål.

I første omgang faldt parterne til ro. Men følge Starostzik begyndte Schmitt at slå igen.

– Jeg er heldig med, at jeg ikke kom mere til skade i den situation. Det virkede som om Alexander Schmitt var meget aggressiv, og jeg forstår stadig ikke hvorfor, siger Hendrik Starostzik til sn.dk.

Lejlighed raseret

Opgøret kostede skader for 7500 kroner på den lejede lejlighed. Det beløb mener holdkammeraterne, at Alexander Schmitt skal hoste op med.

Hendrik Starostzik har sammen med Marcus Mlynikowski indsendt en voldsanklage mod Alexander Schmitt til politiet.

– Hvis bare Alexander Schmitt havde sagt undskyld for episoden, kunne vi måske have løst det her som voksne mennesker, men det har han ikke ønsket, og derfor er det endt, som det er endt, siger Hendrik Starostzik.

Starostzik har netop forladt Næstved og er rejst tilbage til Tyskland. De tre øvrige er fortsat i klubben.

Fakta

§ 244-247 i Straffeloven

Straffeloven har to forskellige paragraffer for voldssager, og derudover to paragraffer, der kan give strafforøgelse. Paragraf 244 er den mildeste af de to – den omfatter der, der også i nogle tilfælde bliver omtalt som simpel vold. Paragraf 245 omfatter vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter – det bliver i nogle tilfælde omtalt som grov vold. Paragraf 246 og 247 handler om vold under slærpede omstændigheder. Du kan se den fulde ordlyd af de fire paragraffer her.

  • § 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
  • § 245. Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.
  • § 246. Har et legemsangreb omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

  • § 247. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

    Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særligt udsat for vold.

Kilde: Retsinformation.dk

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu