Grimhedens triumf? Nye skilteregler på vej

20. marts 2018 08:25 | Af: Matias Mortensen, mm@newsbreak.dk og Ritzau Fokus

Nye regler om skiltning i det åbne land er på vej. Friluftsrådet frygter, at de vil ødelægge naturoplevelsen.

Grimhedens triumf? Nye skilteregler på vej
Gårdbutikker som denne ved Krogerup Avlsgård nær Humlebæk, får bedre muligheder for at reklamere fremover. Foto: Jonas Vandall Ørtvig/Scanpix

Et nyt lovforslag skal øge muligheden for vækst og udvikling i landområderne, men bliver mødt af hård modstand fra naturelskere.

Det handler om, at erhvervsdrivende og foreninger i mindre byer skal have forbedrede muligheder for at reklamere for deres gårdbutik eller byfest, end de har nu.

Der er lagt op til at lempe den gældende naturbeskyttelseslov på en række punkter, så det blandt andet bliver muligt at opsætte skilte i det åbne land i og omkring virksomheder i byer med op til 3000 indbyggere.

Jan Ejlsted, der er direktør for Friluftsrådet, er imidlertid stærk modstander af initiativet.

– Det vil være grimhedens triumf, hvis det bliver til noget. Jeg kan sagtens forstå, at man ude lokalt gerne vil skabe synlighed, men det er Folketingets ansvar at varetage de overordnede hensyn i samfundet.

– Det er netop en af kvaliteterne ved det danske landskab, at man har sørget for, at man ikke bliver bombarderet med skilte, når man nærmer sig et byområde, siger han.

Steffen Damsgaard er formand for Landdistrikternes Fællesråd og kalder det “altafgørende” for landområdernes udviklingsmuligheder, at mulighederne for skiltning forbedres.

– Det skal være sådan, at blandt andet turister nemt kan finde eller opdage mindre virksomheder, når de kommer forbi.

– Og jeg er overbevist om, at det langt hen ad vejen regulerer sig selv. Der er ingen, der er interesseret i, at skiltningen tager overhånd, så det ødelægger naturoplevelsen. Det ville jo falde negativt tilbage på området, siger formanden.

Venstre står sammen med Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet bag den aftale om vækst i landområderne, der ligger til grund for udspillet.

Fakta

De nuværende regler

Her er Naturbeskyttelseslovens nuværende regler om reklamering:

 • I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed.
 • Forbuddet omfatter ikke:
  • Virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande.
  • Skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. De nærmere regler herom fastsættes af miljø- og fødevareministeren,
  • Trafikpropaganda, der er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed,
  • Plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger, og
  • Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. De nærmere regler herom fastsættes af miljø- og fødevareministeren.
 • Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der anbringes reklamer på idrætsanlæg.

Kilde: Retsinformation

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu