Nedskrivninger udhuler Vestjysk Banks solvens

28. februar 2013 09:10 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Nedskrivninger udhuler Vestjysk Banks solvens
Foto: Vestjysk Bank.

Vestjysk Bank kæmper hårdt for at holde sig oprejst. Årsregnskabet fra den mellemstore jyske bank torsdag morgen viser, at den i 2012 måtte nedskrive for halvanden milliard kroner. Det er den altovervejende årsag til, at resultatet før skat ender på et dundrende underskud på 1.149 millioner kroner.

 

Basisindtægterne lyder på 1.282 millioner kroner, hvilket er over 200 millioner kroner bedre end i 2011. Basisresultatet – altså før nedskrivninger – ender på 574 millioner kroner, hvilket skal holdes op i mod 2011-tallet, der lød på 425 millioner kroner. Alt i alt ser driften ud til at gå den rigtige vej – men tabene på landbrugsforretninger og ejendomsinvesteringer er voldsomme.

Resultatet for Danmarks niende største bank svarer i store hele til de forventninger, der blev meldt ud 1. februar.Solvensen er nu banken ned på 10,9 procent, hvilket dog er mindre end de tidligere udmeldte 11,4 procent. Overdækningen er forsvindende lille, idet det individuelle solvensbehov er sat til 10,0 procent. Ledelsen kalder da også året »utilfredsstillende« i regnskabsmeddelelsen.

På trods af udfordringerne tror ledelsen, at det værste kan være overstået – hvis ikke der viser sig flere uforudsete faktorer.

»Bankens udfordringer er store, men hvis omverdenen ikke bringer nye forværringer ind i billedet, forventes det, at 2013 trods alt bliver et økonomisk vendepunkt for Vestjysk Bank, og at banken med en ihærdig og målrettet indsats på sigt kan genskabe en stærk regionalbank,« skriver bankledelsen i årsregnskabet.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu