Nyt våben mod trafik-svin tages i brug NU

25. november 2017 06:10 | Af: Jørgen Rosengren, jr@newsbreak.dk

Nu går politiet og Miljøstyrelsen sammen om at stoppe snyd med udstødningsgasser.

Nyt våben mod trafik-svin tages i brug NU
NOx-kontrol. Foto: Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen tester i denne uge en ny teknologi, som kan måle, om lastbiler udleder for meget NOx. Det sker efter, at politiets kontrol tidligere på året har vist omfattende snyd.

Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

I denne uge kører mange trafikanter på den sønderjyske motorvej forbi et måleapparat, de ikke har set før.

Miljøstyrelsen tester nemlig i samarbejde med politiet en helt ny teknologi, som skal opfange for høje udledninger af den sundhedsskadelige udstødningsgas NOx. Målet er at afdække, hvor mange lastbiler der snyder med deres NOx-rensning.

Kontroller foretaget af politiet har tidligere på året vist, at nogle lastbiler kører med en snydeanordning, så renseudstyret frakobles, og lastbilen dermed udleder for meget NOx.

En af disse historier kan du læse om i artiklen: Gigantbøder til udenlandske lastbilchauffører for svindel og humbug.

Reglerne om lastbilernes forurening er skærpet over årene, og i dag er det nødvendigt at bruge udstyr, der renser udstødningen for NOx for at overholde kravene.

Fakta

Om AdBlue

AdBlue er en væske, man fylder i en særlig tank i en lastbil for at omdanne skadelig NOx til uskadeligt kvælstof og vanddamp.

Hensigten er, at forureningen fra lastbilen nedsættes, men da væsken er forholdsvis dyr, vælger visse vognmænd at svindle.

Det gør de med en særlig boks eller emulator, der manipulerer med den teknologik der skal tilføre AdBlue.

Kilde: TV Syd.

Det kan for eksempel ske med et såkaldt Adblue-anlæg, som ved hjælp af en væske neutraliserer NOx-gassen. Men dette anlæg kan frakobles ved hjælp af en snydeanordning for at spare udgifter til vedligeholdelse og drift af anlægget.

Skal indsamle viden

Måleapparatet skal indsamle viden om, hvor stort problemet egentlig er. Der vil blive målt af en uges varighed på to lokaliteter i Danmark for at få et repræsentativt udsnit af lastbilparken.

– De oplysninger, vi har om omfanget af NOx-snyd, bygger på nogle enkelte kontroller foretaget af politiet. Med den her teknologi kan vi måle på et stort antal lastbiler. På den måde håber vi at få et mere præcist billede af omfanget af snyd, siger Sara Røpke, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Målingerne foregår, ved at en sensor sender en usynlig lysstråle gennem lastbilens udstødning, når den kører forbi. På den måde måles udstødningsgassens indhold af NOx.

Måleapparatet er opstillet i vejkanten og måler udstødningen fra de lastbiler, der kører forbi. Det generer på den måde ikke trafikken.

Teknologien har tidligere været brugt i USA og enkelte lande i Europa og skal altså nu for første gang testes i Danmark.

Fakta

Snyd med NOx

  • NOx kaldes også kvælstofilter og er gasser, der dannes fra kvælstof- og iltforbrænding under højt tryk og høje temperaturer. NOx består af både NO og NO2. Gassen NO2 er sundhedsskadelig for mennesker.
  • Det NOx-begrænsende udstyr har været brugt på langt de fleste lastbiler i mere end 10 år og består af en såkaldt SCR-katalysator (Selektiv katalytisk reduktion), der bruger et reduktionsmiddel bestående af urea opløst i vand, og som forhandles under navnet ’ad blue’.
  • Der sælges snydeanordninger i hele Europa, som kan sætte det forureningsbegrænsende udstyr ud af funktion. Formålet er at spare omkostninger til reduktionsmiddel, som beløber sig til ca. 10 øre/km, samt vedligeholdelsesudgifter til SCR-katalysatoren.
  • Manipulation med det forureningsbegrænsende udstyr sker, uden at motorstyringens obligatoriske overvågningssystem (OBD – On-Board-Diagnostics) viser fejl.
    Miljøstyrelsen afprøver måleteknologien i samarbejde med virksomheden NEQ, Politiet og Færdselsstyrelsen.
  • Projektet er et led i et større projekt, hvor myndighederne sammen ser på, hvordan denne form for snyd kan mindskes.
Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu