ANNONCE

Disse biler bliver nu forbudt i byerne

3. juni 2020 14:01 | Af: Nicklas Skyum Clausen, nc@newsbreak.dk

Nye miljøzoner bandlyser en række køretøjer fra de danske storbyer.

Nye, strammere krav til de såkaldte miljøzoner betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler fra 1. juli 2020 ikke længere må køre ind i centrum af København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, medmindre de har et partikelfilter monteret.

Længere nede i artiklen kan du læse, hvilke krav, man konkret skal leve op til fremover.

Det skyldes en skærpelse af lovgivningen, som Folketinget vedtog i maj 2019. Samtidig sløjfer man miljøzonemærket. Det fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside Miljøzoner.dk.

Det betyder, at man ikke længere behøver at have et miljøzonemærke, samt at kontrollen af kørsel i zonerne ikke længere baserer sig på miljøzonemærket.

Som noget nyt bliver også en række ældre varebiler omfattet.

Sådan er straffen

Hidtil har straffen været på en bøde på op mod 20.000 kroner, hvis man overtræder reglerne om miljøzoner.

Efter 1. juli forventes niveauet at være på cirka 12.500 kroner for lastbiler og busser, og cirka 1500 kroner for varebiler.

I særligt skærpende tilfælde kan straffen være på op til to års fængsel.

Det kunne være, hvis man har voldt skade på miljøet eller opnået økonomisk fordel samtidig med at det er sket forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

De første tre måneder (fra 1. juli til 31. september) vil der dog ikke blive udstedt bøder til køretøjsejere på baggrund af den digitale kontrol. Der vil i stedet blive givet en advarsel. Først fra 1. oktober 2020 vil der blive udstedt bøder baseret på den digitale kontrol, oplyser Miljøstyrelsen.

Reglerne rammer disse

For varebiler gælder det, at de skal være registreret første gang den 1. januar 2007 eller senere. Ellers skal der være monteret partikelfilter på varebilen.

Dette gælder alle diseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladen.

For lastbiler og busser gælder det, at køretøjet skal være registreret første gang den 1. oktober 2009 eller senere, hvis ikke der er monteret et partikelfilter på køretøjet.

I de kommende år vil reglerne blive strammet endnu mere.

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu