ANNONCE

Nu skal giftgrundene renses

6. december 2020 16:04 | Af: Ritzau Fokus

Der er på finansloven sat millionbeløb af til at rense giftgrunde og opkøbe landbrugsjord.

Nu skal giftgrundene renses
Grindsted er hjem for en af landets helt store forureninger. Foto: Scanpix

Udover en række tiltag, der har til formål at styrke dansk økonomi, indeholder den aftale om en finanslov for 2021, som regeringen og dens støttepartier har indgået, også penge til en række tiltag orienteret mod miljøet.

Blandt andet indeholder aftalen 630 millioner kroner til at rense nogle af de giftgrunde, der er kendt som generationsforurening. Det fremgår af aftale-teksten, der er lagt ud på Finansministeriets hjemmeside.

Generationsforurening dækker over gamle forurenede områder flere steder i landet. Et ofte omtalt eksempel er Høfde 42 ved Harboøre Tange.

Høfde 42 er et af tre områder på Harboøre Tange, der i dag er forurenet af kemivirksomheden Cheminovas produktion af pesticider i 1950’erne og 60’erne.

Et andet eksempel er den forurening, der har været fra Grindstedværket såsom ved Kærgård Klitplantage.

Udover rensningen af giftgrunde er der også sat i alt 660 millioner kroner af til, at staten fra 2021 til 2024 kan købe kulstofrig landbrugsjord. Det svarer til 165 millioner kroner om året.

– Ved at udtage lavbundsjorder og genoprette naturlig vandstand på områderne reduceres udledningen af drivhusgasser, står der i finanslovaftalen.

– For de afsatte midler kan der udtages cirka 5000 hektar landbrugsjorder, hvilket skønnes at bidrage med en samlet klimaeffekt på knap 75.000 tons CO2 i 2030.

Fakta

Finanslovsaftale 2021

Regeringen har søndag indgået aftalen om næste års finanslov med støttepartierne, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Aftalen afsætter ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) penge til at holde gang i dansk økonomi under corona-krisen og fortsætte den grønne omstilling.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

* Støtte til dansk økonomi for at fastholde arbejdspladser:

– Der afsætte 750 millioner kroner til støtte til oplevelsesøkonomien. Det vil sige restauranter, biografer, hoteller og spillesteder. Der indføres blandt andet skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte gavekort. Samtidig får udsatte og sårbare borgere penge til oplevelser.

– Flere penge til boligjobordningen i 2021. Loftet for serviceydelser hæves til 25.000 kroner, og skatteværdien af fradraget øges til cirka 35 procent for serviceydelser. Loftet for håndværksydelser hæves til 25.000 kroner.

– Der afsættes to milliarder kroner til “omstillingsindsatser”. De skal sikre job i områder af landet, som er hårdt ramt af coronaen. Det er blandt andet Nordjylland, hvor mange minkfarme er lukket, samt Tårnby, hvor Danmarks største lufthavn har haft meget få flyafgange på grund af corona.

– Der afsættes 600 millioner kroner i alt til forlængelse af bredbåndspuljen samt en digitaliseringsfond. Fonden skal bidrage til udvikling af “nye digitale løsninger, der kan understøtte beskæftigelse, konkurrenceevne samt grøn omstilling”.

 

* 4,5 milliarder kroner til grønne initiativer:

– Der afsættes knap tre milliarder kroner til opfølgning af klimapartnerskabernes prioriterede anbefalinger. Det gælder blandt andet øgede puljer til udfasning af olie- og gasfyr, tilskud til grønne boligforbedringer, pulje til transport, herunder el-færger og ladestandere, tilskudspulje til energieffektivisering i offentlige bygninger og udtagning af lavbundsjorde.

– Der afsættes 630 millioner kroner i alt til oprensning af generationsforureninger. Det gælder eksempelvis Himmark Strand, Kærgård Klitplantage, det tidligere Grindstedværket, Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund.

– Der afsættes 520 millioner kroner til en cykelpulje, som skal få flere til at cykle frem for at tage bilen.

 

* Fem milliarder kroner mere til velfærd:

– Samlet set løftes velfærden ifølge regeringen med fem milliarder kroner som følge af aftalen. Pengene går blandt andet til en fremrykning af minimumsnormeringer, 1000 flere ansatte i ældreplejen og styrkede ungdomsuddannelser.

 

* Flere penge til kulturområdet:

– Der afsættes 901 millioner kroner til annullering af de planlagte besparelser i DR. Det skal “styrke dansk public service og skabe ro om DR’s økonomi”.

– Der afsættes samlet 437 millioner kroner til “løft af kulturområdet”, herunder 80 millioner kroner til mere børne- og opsøgende teater.

 

* Flygtninge og social kontrol:

– Der afsættes 40 millioner kroner til, at Danmark i 2021 kan tage imod 500 kvoteflygtninge. Regeringen vil i midten af næste år melde ud, hvor mange kvoteflygtninge, der skal til Danmark.

– Der er desuden afsat 40 millioner kroner til indsats mod negativ social kontrol.

Kilder: Finansministeriet

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu