Ny ø skal gøre Limfjorden renere

14. februar 2013 15:25 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Ny ø skal gøre Limfjorden renere
Billede mangler

Danmark bliver formentlig en ø rigere i løbet af de kommende par år. Naturstyrelsen undersøger i øjeblikket muligheden for at anlægge en cirka 60.000 kvadratmeter stor ø i Flade Sø i den sydvestlige del af Thy. Den endelige beslutning træffes inden for en måned eller to, men allerede nu tyder meget på, at projektet føres ud i livet.

 

Formålet med øen er ikke at udvide dansk territorium, men derimod at spare Limfjorden for mellem 60 og 80 ton kvælstof om året.

Øen bliver en del af Naturstyrelsens vådområde-projekt ved Flade Sø, som i dag er helt inddiget og dermed afskåret fra Hvidbjerg Å-systemet, som søen tidligere var en naturlig del af. En del af projektet går også ud på at lave to huller i diget, så å-vandet atter kommer til at løbe igennem søen.

»Hvis man placerer en ø med den rigtige form på det rigtige sted, så kan man ved hjælp af modelberegninger beskrive, hvordan vandet bevæger sig rundt i søen. Man kan forlænge vandets opholdstid i søen betydeligt ved at lave sådan en ø,« siger skovfoged Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen i Thy.

»Jo længere tid den enkelte liter vand opholder sig i søen, desto mere tid er der til de processer, der reducerer mængden af kvælstof. På den måde bliver det vand, der løber ud af søen, renere end det, der løber ind,« siger han.

Det er ikke kun vandet, der får glæde af en ø i Flade Sø:

»Det vil helt sikkert blive en potentiel ynglemulighed for områdets havfugle. Der er fred og ro på sådan en ø, og alt andet lige er truslerne mod ynglefuglene mindre end på fastland,« siger Henrik Schjødt Kristensen.

Det er planen, at øen skal anlægges ved at pumpe mellem 100.000 og 200.000 kubikmeter søbund op, og den skal forsynes med stenrev som beskyttelse mod bølger. Hele miljøprojektet, som øen er en del af, koster et sted mellem 10 og 15 millioner kroner.

Når Keld Rømer Rasmussen, lektor på Aarhus Universitet, kigger på projektet med sine geologiske briller, mener han ikke, man kan tale om en ny ø i Flade Sø.

»Set ud fra mit geologiske synspunkt er øer noget, der opstår naturligt. Når jeg hører om dette projekt, er der tale om et inddiget område, som er noget, man skaber – og derfor er det ikke en ø,« siger Keld Rømer Rasmussen. Han understreger, at der sagtens kan være en helt anden juridisk definition af, hvad en ø er.

Om Danmark udvides med en ø eller et inddiget område, besluttes i løbet af de kommende uger:

»Vi har endnu ikke fået øje på væsentlige stopklodser,« siger Henrik Schjødt Kristensen og understreger, at inden maskinerne kan startes, skal en række godkendelser i hus og pengene frigives fra Natur- og Erhvervsstyrelsens vådområde-pulje.

»Vi vil gerne lave det så hurtigt som muligt. Hvis projektet kan realiseres i år, går vi efter det. Men det er for tidligt at sige, om det kan lade sig gøre,« siger han.

Hvad kalder man så en nyskabelse i Flade Sø?

»Det har vi overhovedet ikke tænkt på,« siger Henrik Schjødt Kristensen.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu