Nye metoder hjælper hjemløse

19. marts 2013 03:36 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Nye metoder hjælper hjemløse
Billede mangler

Selv hjemløse med svære problemer kan med den rette indsats hjælpes til at bo i egen bolig. Det viser foreløbige resultater af 17 kommuners afprøvning af tre nye metoder til at hjælpe hjemløse, skriver Momentum.

 

Fælles for de tre metoder er, at de bygger på ”housing first-princippet, der går ud på at finde boliger til de hjemløse fra starten af forløbet og derfra hjælpe med de andre problemer, borgeren måtte have.

Resultaterne fra projektkommunerne viser, at 71-88 procent af alle deltagerne i projektets tre metoder i dag har deres egen bolig, hvor næsten alle var hjemløse fra projektets start. Og under to procent har mistet boligen fra kommunernes første indberetning i april 2010 til den seneste indberetning i februar.

Den nye tilgang står i modsætning til den hidtidige trappetrinstilgang, hvor den hjemløse skulle ”kvalificere sig til en bolig ud fra motivation, parathed og evne til at bo alene, og hvor egen bolig var sidste trin på trappen.

Afprøvningen af nye bostøttemetoder er en del af hjemløsestrategien fra 2009, hvor der frem til sommeren 2013 blev afsat 500 millioner kroner fra satspuljeordningen til at nedbringe antallet af hjemløse. Og de foreløbige resultater er meget positive og vigtige for den fremtidige indsats på hjemløseområdet, fortæller Lars Benjaminsen, hjemløseforsker på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og medvirkende i evalueringen af hjemløsestrategien.

»De foreløbige resultater viser, at metoderne er meget effektive, og at langt de fleste hjemløse faktisk godt kan komme ud af hjemløshed, hvis de vel at mærke får en målrettet boligløsning og intensiv social støtte. På den baggrund mener jeg, vi i meget høj grad skal satse på den her vej med at få folk i egen bolig med bostøtte,« siger Lars Benjaminsen.

En af de kommuner, der har haft gode resultater med de nye metoder, er Herning. Her har 45 hjemløse fået egen bolig og beholdt den, flere er kommet i aktivering, og otte er blevet selvforsørgende enten som studerende eller ved at komme i arbejde. Og en brugerundersøgelse viser stor tilfredshed med kommunens nye arbejdsmetoder, forklarer Tina Ladefoged Hansen, leder af Hjemløseteamet i Herning Kommune.

»Vi har set en enorm menneskelig gevinst ved at få mennesker med et meget kaotisk misbrug og psykiske og økonomiske problemer i en bolig. Førhen skulle man i trappetrinsmodellen gøre sig fortjent til at få mere hjælp, hvilket mange af de tunge misbrugere havde svært ved at honorere. Men med boligen som base er det nemmere at give den rette hjælp,« siger Tina Ladefoged Hansen og uddyber:

»Boligen kan ikke stå alene, og vi har meget fokus på, at der er mange andre barrierer, hvis det her skal lykkes. Det handler blandt andet om økonomien, hvor vi har været inde og hjælpe praktisk med, at der kommer styr på økonomien. Og vi har også hjulpet borgerne med at møde stabilt op til en behandling.«

Succesen betyder, at Herning Kommune har valgt at gøre hjemløseteamet til en permanent ordning ved projektmidlernes udløb med indgangen til 2013.

Hos de hjemløses landsorganisation SAND er sekretariatsleder Ask Svejstrup glad for det fokus på området, hjemløsestrategien har givet, men han er ikke så imponeret over selve indsatsen.

»Det er positivt, man forsøger at udvikle området og ser på, om man kan udvikle nye måder at gøre tingene på. Men jeg synes kun, man har gjort tingene halvt. Man har ikke været

tro mod housing first-princippet, og kommunerne er stadig for dårlige til at yde den bostøtte, der skal til. Vi oplever, at man generelt sparer på området, selv om satspuljemidlerne skulle

være ekstra penge,« siger Ask Svejstrup.

Han ærgrer sig desuden over, at det ikke er lykkedes at nedbringe antallet af hjemløse. Det var ellers også et af hjemløsestrategiens mål, men selv om resultaterne viser en klar fremgang i andelen af projektdeltagere, der har en bolig, så er selve antallet af projektdeltagere ikke så stort, at det har kunnet rykke på det overordnede antal af hjemløse.

SFI’s optælling af hjemløse viste en stigning fra 4.998 i 2009 til 5.290 i 2011.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu