Nykredit fylder pengetanken op

7. februar 2013 08:48 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Nykredit fylder pengetanken op
Foto: Nationalbanken.

På trods af stigende nedskrivninger er det lykkedes Nykredit-koncernen at fordoble resultatet i 2012 i forhold til året før. Det fremgår af finanskoncernens årsrapport, der er blevet offentliggjort torsdag morgen.

 

Basisindtægterne af koncernens forretningsdrift er steget med 11 procent til 10,2 milliarder kroner, og resultatet før skat er steget med hele 140 procent – fra 1,3 milliarder kroner til 3,2 milliarder kroner. 6,5 milliarder kroner af indtægterne stammer fra realkreditforretningen, mens basisindtægterne fra bankvirksomheden udgjorde 3,4 milliarder kroner.

Samtidig er nedskrivningerne dog steget. På koncernniveau lød de i 2012 på 2,1 milliarder kroner mod 1,4 milliarder kroner året før. Af årets nedskrivninger kommer 1,5 milliarder fra realkreditdelen af forretningen – der inkluderer både Nykredit og Totalkredit –  mens lidt over en halv milliard stammer fra bankforretningen.

Nykredit er en af de finanshuse, der har været omtalt i forbindelse med de kritiserede renteswaps, der i sær er blevet brugt til at stable andelsboligforeninger på benene i årene før finanskrisen satte ind. Af årets udgift henfører Nykredit omtrent 63 millioner kroner til konstaterede tab på terminerede swaps, skriver koncernen i regnskabet.

På trods af de stigende nedskrivninger lykkes det dog at sende et større overskud ned i pengetanken. Nykredits koncernchef Peter Engberg noterer sig da med tilfredshed også, at udviklingen går den rigtige vej, men siger samtidig, at koncernen har brug for polstre sig.

“Nykredits resultat på 3.2 mia. før skat er udtryk for en stabil og robust udvikling med højere indtægter fra forretningen og ikke mindst et højt investeringsresultat. Omkostningerne er i ro og tabene er som forventet, men det samlede resultat er påvirket af en dansk økonomi med lav rente og lav vækst,” siger han i en kommentar i regnskabet og tilføjer:

“For at opfylde de markante krav til mere kapital, der forventes pålagt den finansielle sektor, er det imidlertid nødvendigt fortsat at øge den samlede indtjening i de kommende år.”

Kravet til øget indtjening skærpes yderligere, hvis Nykredit skal fortsætte de seneste års udlånsvækst. Nykredits udlån er således øget med 160 milliarder kroner –  svarende til fire procent om året siden 2008 – mens den øvrige finansielle sektors samlede udlån i samme periode er faldet med i alt 250 milliarder kroner, står der i regnskabet.

Umiddelbart ser det dog ikke ud til, at Peter Engberg og Co har det store at bekymre sig over, når det kommer til polstringen. Solvensen bliver angivet til 19,1 procent, og det er en stigning i forhold til 2011, hvor solvensen lød på 17,1.

Årets overskud blegner lidt i forhold til 2010-resultatet, der lød på 3,8 milliarder kroner. Men 2010-tallet indeholdt provenuet for salget af Nykredit Forsikring, og set i det lys, så er det det et solidt resultat, realkreditkæmpen har kunnet præstere i 2012.

Når det kommer til forventningerne til 2013, så forventer koncernen en moderat udlånsvækst og dermed fortsat stigende basisindtægter fra kunder. Væksten i realkreditudlånet forventes dog at blive lavere end i 2012, skriver Nykredit.

Nykredit-koncernen er bygget på grundlag af en tidligere sammensmeltning af en række lokale realkreditforeninger. Den er formelt ejet af Foreningen Nykredit, hvis formål er den fortsatte drift af realkreditkoncernen. Koncernens egenkapital blev i årets løb forøget med 2,2 milliarder kroner og udgjorde dermed 57,6 milliarder kroner ultimo 2012.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu