Vild forvirring i dansk sag om våben: Nu er manden frifundet

15. oktober 2018 20:34 | Af: Jeppe Bjerre Trans, jt@newsbreak.dk og Ritzau Fokus

Først blev en mand dømt i våbensag. Men landsretten bestemte, at sagen skulle gå om, og nu er han frifundet.

Vild forvirring i dansk sag om våben: Nu er manden frifundet
En mand er nu blevet frifundet i en sag om våben. Arkivfoto.

I flere omgange har anklagemyndigheden forsøgt at få en mand fra Horsens dømt for våbenbesiddelse.

Det lykkedes i første omgang, da manden ved Retten i Odense blev idømt to et halvt års fængsel.

Men sagen blev anket til Østre Landsret, som bestemte at sagen skulle gå om, fordi anklageskriftet ikke levede op til lovens krav. Nu har Retten i Odense igen behandlet sagen, og det er mandag endt med en frifindelse.

Sagen drejer sig om en pistol, som den dømte mands lillebror blev taget med på Odense Banegård Center den 10. oktober i fjor.

Dagen efter blev lillebroren varetægtsfængslet, og politiet fattede så mistanke til storebroren også. Han blev fængslet den 12. oktober.

Storebror nægter sig skyldig

Lillebroren har tilstået, og i byretten fik han to års fængsel. Men storebroren har nægtet sig skyldig.

Storebroren blev som nævnt i første omgang dømt af Retten i Odense.

Men den 21. august vendte Østre Landsret tommelfingeren nedad og besluttede helt usædvanligt, at sagen skulle gå om.

I det oprindelige anklageskriftet stod der, at storebroren havde været i besiddelse af et kaliber 22-skydevåben “i begyndelsen af oktober 2017 i Horsens”.

– Den anklage er så upræcis, at det er umuligt at forsvare sig mod den, og landsretten har sagt, at det ville være uforsvarligt at dømme ham på baggrund af det, forklarede mandens forsvarer, Berit Ernst, i forbindelse med landsrettens afgørelse.

Nyt anklageskrift

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi udfærdigede et nyt anklageskrift mod manden, som mandag blev frifundet af Retten i Odense.

– Jeg er rigtig glad for, at retten har haft lejlighed til at vurdere sagen mod min klient og frifundet ham, siger Berit Ernst efter mandagens afgørelse.

Nu har anklagemyndigheden to uger til at afgøre, om man vil anke sagen til landsretten.

– Forløbet har været en følelsesmæssig belastning for min klient. Jeg håber, at anklagemyndigheden tager hensyn til det menneskelige aspekt og undlader at anke sagen, siger Berit Ernst.

Hun vil i øvrigt på vegne af sin klient kræve erstatning for de omkring 10 måneder, han har siddet varetægtsfængslet i sagen.

Fakta

Våbenlovens paragraf 1

§ 1. Det er forbudt uden tilladelse af justitsministeren eller den, han dertil bemyndiger, at indføre eller fremstille, herunder samle:

1) Skydevåben samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,

2) dele, der er specielt konstrueret eller modificeret til et skydevåben, og som er væsentlige for anvendelsen af våbnet, herunder aftagelige magasiner, bundstykker, baskyler, løb, låsestole, piber, rammer, slæder og tromler.

3) ammunition til skydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler,

4) håndgranater, bomber, miner og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt trykvirkning eller udslyngning af smålegemer,

5) patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen,

6) eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande),

7) armbrøster og slangebøsser,

8) signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben,

9) lyddæmpere, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben,

10) optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster.

Stk. 2. Undtaget fra forbuddet er:

a) Luft- og fjederbøsser, bortset fra de i stk. 1, nr. 7, nævnte, og ammunition hertil,

b) kulsyredrevne hardball- og paintballvåben,

c) indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm og dertil hørende ammunition med kugleformet projektil og patronlængde ikke over 12 mm,

d) slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til slagtning, og ammunition, der udelukkende kan anvendes dertil,

e) pyrotekniske artikler.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at våben, bortset fra bagladevåben til enhedspatroner, er undtaget fra forbuddet i stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om undtagelse af deaktiverede skydevåben fra stk. 1, nr. 1, herunder om godkendelse af deaktiveringen.

Stk. 5. Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at forbuddet i stk. 1 også skal gælde for andre luft- og fjederbøsser end armbrøster og slangebøsser. Justitsministeren kan samtidig fastsætte særlige bestemmelser for medlemmer af skytteforeninger og andre foreninger og for foreningerne som sådan.

Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, herunder om disse stoffers fremstilling, mærkning, markedsføring, forhandling, indførsel, overførsel, udførsel, erhvervelse, besiddelse, opbevaring og anvendelse.

Stk. 7. Beredskabsstyrelsen er rådgivende for myndigheder og andre vedrørende de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, og fører tilsyn med virksomheder, der fremstiller de nævnte eksplosivstoffer.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu