ANNONCE

Smækker kassen i: Skal koste i offentlig ydelse

14. februar 2021 13:37 | Af: Jeppe Bjerre Trans, jt@newsbreak.dk og Ritzau Info

Justitsministeren vil have mere respekt for retsvæsenet. Og Hækkerup (S) vil også have færre lægdommere

Smækker kassen i: Skal koste i offentlig ydelse
På flere forskellige måder vil regeringen sikre respekt for retsvæsenet, og at sager afgøres hurtigere. fremgår det af et lovforslag om "Effektivisering af straffesagskæden". (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

De offentlige kasser skal smækkes i for borgere, der uden god grund udebliver fra straffesager, hvor de er tiltalt.

I 12 uger skal folk på for eksempel førtidspension og kontanthjælp have nedsat deres udbetalinger, så beløbet kommer ned på niveau med den såkaldte hjemrejseydelse.

Det er for en ikke-forsøger omkring 6200 kroner, og for en forsørger er beløbet omkring 8700 kroner.

Meningen er at lægge pres på de mennesker, der uden at være syge eller på anden måde er lovligt forhindret ikke møder op i retten.

Det fremgår af et lovforslag fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

Den røde tråd i forslaget er at få retsvæsenet til at fungere mere effektivt og at hindre, at retsmøder igen og igen aflyses.

Et af tiltagene er altså, at tiltalte, der er på offentlig hjælp, skal have mindre at leve for. Det må sættes i værk, når en dommer har truffet beslutning om anholdelse af borgeren.

Skal skabe respekt

Tankegangen er, at det skal “sikre den fornødne respekt for retsvæsenet”, kan man læse i bemærkningerne til lovforslaget.

Justitsministeriet noterer, at indgrebet vil have “en mærkbar konsekvens” for den ramte – men det vil dog ikke have en “varig betydning for vedkommendes velfærd”, hedder det.

Også på andre måder forsøger ministeriet at stramme op, så domstolene, anklagemyndigheden og politi bruger ressourcerne så effektivt som muligt.

Fremover vil det ikke være grund nok at aflyse et planlagt retsmøde, at den tiltalte ringer eller skriver for at fortælle, at han eller hun er blevet syg.

Nu skal det, der kaldes lovligt forfald, dokumenteres og ikke bare oplyses.

Den tiltalte risikerer at blive dømt uden at være til stede, hvis der ikke forud for retsmødet er fremlagt ordentlig dokumentation for, at vedkommende ikke er i stand til at møde op.

Vil bruge færre lægdommere

Desuden vil lovforslaget minimere brugen af lægdommere i retssystemet.

Fremover skal sager om grov dopingkriminalitet og grov hvidvask, hvor anklagemyndigheden kræver fængsel i fire år eller mere, ikke længere afgøres af nævningeting.

Her træffer seks lægdommere, altså såkaldt almindelige mennesker, sammen med tre juridiske dommere afgørelse.

Men det system er langsommere og tungere end domsmandssager, som behandles af en enkelt juridisk dommer og to lægdommere.

Justitsministeriet argumenterer med, at de to former for kriminalitet ligner sager om narkotika og anden økonomisk kriminalitet, som i forvejen heller ikke behandles med nævninger.

Desuden lægger ministeriet op til et exit for lægdommere, når retten skal tage stilling til sager om erstatning for uberettiget fængsling.

Lovforslaget, som kaldes “Effektivisering af straffesagskæden mv.”, er netop blevet sendt i høring.

Fakta

Her får vi penge fra det offentlige

Vi har her samlet en opgørelse over de mest gængse udbetalinger fra det offentlige til borgere.

Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til den enkelte borgers NemKonto.

Du kan se mere om de enkelte ydelser, hvem der kan modtage dem og hvornår de bliver udbetalt, ved at trykke på de enkelte typer:

Udbetaling af ATP
Udbetaling af Boligstøtte – Boligsikring
Barselsdagpenge
Begravelseshjælp
Børnepenge (Børne- og Ungeydelse)

Dagpengesats
Efterløn – hvornår kan jeg gå på efterløn
Fleksydelse
Førtidspension udbetales
Udbetaling af Folkepension
Folkepensionens grundbeløb
Feriepenge

Kontanthjælp
Ledighedsydelse
Lønudbetaling
Penge tilbage i skat
Revalidering
Ressourceforløbsydelse
Sygedagpenge
Udbetaling af SU
Uddannelseshjælp
Ældrecheck

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til din NemKonto. Din NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen. Mange bruger deres lønkonto som NemKonto.

NemKonto-systemet betyder, at de offentlige myndigheder udbetaler til din konto via dit CPR-nummer. NemKonto-systemet er dermed en database, som kobler dit CPR-nummer med den bankkonto, som du har valgt som din NemKonto.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu