Danskerne modtager milliarder fra det offentlige – det går de til

12. august 2018 19:13 | Af: Nicklas Skyum Clausen, nc@newsbreak.dk

Staten og kommunerne udbetaler hvert år over 300 milliarder kroner til danskerne i forskellige former for offentlige udbetalinger

Danskerne modtager milliarder fra det offentlige - det går de til
En stor del af 'statens husholdningsbudget' går direkte tilbage i lommen på danskerne. (Foto: Shutterstock)

Stort set alle danskere kommer før eller siden til at være afhængige af offentlige ydelser. Hvad enten der er tale om SU, børnepenge eller folkepension, kommer de fleste af os på et eller andet tidspunkt til at være afhængig af de penge, staten og kommunerne sender os.

Der er mange forskellige udbetalinger, man skal holde styr på – og de kommer på mange forskellige tidspunkter. I artiklen her forsøger vi at skabe et overblik. Nederst i artiklen finder du en stor oversigt over, hvilke offentlige ydelser man kan modtage i Danmark.

I 2015 modtog 1,9 mio. danskere en ydelse fra det offentlige. Syv ud af ti af disse modtog varige ydelser som folkepension og efterløn, mens tre ud af ti modtog en midlertidig ydelse som for eksempel barselsdagpenge i forbindelse med fødsler, kontanthjælp og lignende.

Det fremgår af tal fra Danmarks Statistiks publikation ‘Danmark i tal – 2017’.

Fakta

Statens udbetalinger 2017

Statens udgifter til sociale pensioner (som for eksempel folkepension) var i 2017 163,7 milliarder kroner.

Øvrige persontilskud – det kan for eksempel være dagpenge af forskellig slags og Statens Uddannelsesstøtte var 70,4 milliarder kroner.

Udgifterne til tjenestemandspensioner var 27,2 milliarder kroner.

Kilde: Moderniseringsstyrelsen

De fleste offentlige udbetalinger foretages af Udbetaling Danmark, der i sig selv er et ret imponerende foretagende:

Fakta

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er en myndighed, der står for udbetaling af en række offentlige ydelser.

Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der hører under ATP Koncernen.

Myndigheden har ansvar for en række offentlige ydelser – fx folkepension og boligstøtte.

Betjeningen af borgerne foregår pr. telefon, Digital Post, samt via selvbetjening på borger.dk. Borgere, der har brug for betjening ved fysisk fremmøde, skal henvende sig i kommunen – også når det drejer sig om Udbetaling Danmarks områder.

Kort fortalt om Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark overtog myndighedsansvaret for fem kommunale områder – folkepension og boligstøtte – i perioden 1. oktober 2012 til 1. marts 2013. Ansvaret for de internationale pensions- og sikringsopgaver overgik fra det daværende Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark den 1. juni 2013.

Den 1. maj 2015 overgik endnu fem områder fra kommunerne – blandt dem var fleksydelse og internationale sygesikringsopgaver (fx EU-sygesikringskortet).

Kommunerne og staten betaler de omkostninger, ATP har i forbindelse med løsning af opgaverne i Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark udbetaler cirka 200 milliarder kroner om året til cirka 2,3 millioner borgere.

Hver måned modtager Udbetaling Danmark cirka: 170.000 telefonopkald, 80.000 skriftlige henvendelser og 200.000 underretninger om ændringer i borgernes situation.

Kilde: ATP.dk

Det har ikke altid været sådan, at danskerne kunne få hjælp til snart sagt alting. Helt tilbage i 1800-tallet havde man ganske vist det, der hed fattighjælp. Men modtog man det, frasagde man sig også en masse basale rettigheder, eksempelvis stemmeretten. Det blev sikret af grundloven i 1849.

Og i 1891 tog Danmark endnu et stort skridt i forhold til at blive den velfærdsstat, vi er i dag. For her blev der for første gang indført pension – eller alderdomsunderstøttelse som det hed dengang.

Men systemet blev først for alvor udbygget i 1960’erne, velfærdsstatens guldalder. Der steg skatterne, og der blev bygget plejehjem, hospitaler og børnehaver i ét væk. I 1970 kom SU’en til.

Og det kulminerede i 1976, skriver Aarhus Universitets Danmarkshistorien:

– I 1976 kom Bistandsloven, og den kaldes ofte kronen på velfærdsstatsværket. Med loven fik hver borger en sagsbehandler, når man søgte hjælp fra det offentlige, og ansvaret for borgernes velbefindende blev i endnu højere grad lagt over til staten. Der var i første omgang tale om et skønsprincip, der i 1987 blev ændret til et retsprincip med faste takster for langt de fleste ydelser.

Siden da er det begyndt at gå en smule i den anden retning – blandt andet er efterlønnen blevet afskaffet og dagpengeperioden forkortet, men Danmark har stadig et af de største sociale sikkerhedsnet i verden – og er nogle af dem, der betaler mest i skat.

Nedgang i antallet af mennesker der er afhængige af de offentlige ydelser

Der har siden 2010 – hvis man ser bort fra SU-modtagere – været en nedgang af danskere, der er afhængige af offentlige ydelser for at få hverdagen til at løbe rundt.

Det fremgår af tal fra Danmarks Statisik – og der er flere årsager til nedgangen. De største årsager er, at der kommer flere i arbejde og at der er færre, der trækker sig tidligt fra arbejdsmarkedet.

Newsbreak.dk har vi tidligere lavet en oversigt over, hvad staten bruger sine penge på. Og selvom vi får færre på offentlig forsørgelse, er det tydeligt, at det er den klart største post på statsbudgettet.

Fakta

Her får vi penge fra det offentlige

Vi har her samlet en opgørelse over de mest gængse udbetalinger fra det offentlige til borgere.

Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til den enkelte borgers NemKonto.

Du kan se mere om de enkelte ydelser, hvem der kan modtage dem og hvornår de bliver udbetalt, ved at trykke på de enkelte typer:

Udbetaling af ATP
Udbetaling af Boligstøtte – Boligsikring
Barselsdagpenge
Begravelseshjælp
Børnepenge (Børne- og Ungeydelse)

Dagpengesats
Efterløn – hvornår kan jeg gå på efterløn
Fleksydelse
Førtidspension udbetales
Udbetaling af Folkepension
Folkepensionens grundbeløb
Feriepenge

Kontanthjælp
Ledighedsydelse
Lønudbetaling
Penge tilbage i skat
Revalidering
Ressourceforløbsydelse
Sygedagpenge
Udbetaling af SU
Uddannelseshjælp
Ældrecheck

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til din NemKonto. Din NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen. Mange bruger deres lønkonto som NemKonto.

NemKonto-systemet betyder, at de offentlige myndigheder udbetaler til din konto via dit CPR-nummer. NemKonto-systemet er dermed en database, som kobler dit CPR-nummer med den bankkonto, som du har valgt som din NemKonto.

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu