ANNONCE

Oplysning om allergener kan betyde forskellen på liv eller død

10. december 2016 05:44 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk

Oplysning om allergener er noget, man som forhandler af fødevarer i Danmark skal tage meget, meget alvorligt. Ellers kan kunderne blive alvorligt syge.

En nedskrevet oplysning om allergener på fødevarer, der bliver solgt til i Danmark, er et krav. Der skal kort og godt stå på en vare, at den kan indeholde elementer, allergikere ikke må indtage. Og fra Fødevarestyrelsens side ser man med alvor på virksomheder, der ikke mærker fødevarer korrekt.

Et eksempel på en virksomhed, der har haft problemer med oplysning om allergener, er Lidl Danmark. I en konkret sag har Lidl Danmark modtaget en bøde på 120.000 kroner i forbindelse med en tilbagetrækning grundet manglende oplysning om allergener, hvor Lidl ifølge Fødevarestyrelsen var for længe om at udarbejde en påkrævet pressemeddelelse.

Bente Holst, fødevarechef for Fødevaresydjylland, betegner det som “slemt,” at Lidl Danmark ikke efterlevede de krav, Fødevarestyrelsen stiller.

– Så slemt, at man får en meget høj bøde, sagde Bente Holst om sagen, hvor Lidl blev mødt med et bødekrav på 120.000 kroner.

Højere end end standardbøde

I den konkrete sag var der tale om en bødetakst, der var højere end standarden, fordi Lidl Danmark indenfor de seneste to år, ifølge Bente Holst, havde været igennem en lignende sag med Fødevarestyrelsen.

Havde Lidl Danmark ikke været det, havde virksomheden fået 80.000 kroner i bøde. Havde der været tale om en lille virksomhed, ville bøden have været på 40.000 kroner. Bente Holst fortæller, at bøden skal være alvorlig. Den skal kunne mærkes af virksomheden.

– Der er tale om fødevarer, folk kan blive syge af. Det ser vi meget alvorlig på, fortæller Bente Holst.

Oplysning om allergener er vigtig

Nikolas Hove – beredskabschef for Fødevarestyrelsen siger, at mærkning af allergener i fødevarer er en af de ting, Fødevarestyrelsen behandler med alvor.

– Fordi der er visse forbrugergrupper, der kan have meget kraftige reaktioner på de her forskellige allergener, fortæller han og fortsætter:

– Fødevarelovgivning kræver, at fødevarer skal være mærket således, at det tydeligt fremgår grafisk (eller lignende), hvilket indhold der er i produkterne. Ved manglende mærkning kan varen potentielt være farlig for visse forbrugere, siger Nikolas Hove.

Forskellige sanktionsformer

Generelt er bøder en af de sanktionsformer, man fra Fødevarestyrelsen kan benytte sig af, når virksomheder ikke overholder reglerne. For Lidl Danmarks vedkommende, var det en skærpet omstændighed, at virksomheden begik den fejl ikke at informere Fødevarestyrelsen, såvel som virksomhedens kunder, rettidigt om en tilbagekaldelse, og at virksomheden indenfor to år har begået den samme fejl. Derfor blev bøden 50% højere, end den ellers ville have været.

Fakta

Fødevareoverfølsomhed

* Fødevareoverfølsomhed er en unormal reaktion på indtagelse af én eller flere fødevarer

* Reaktionen opstår oftest i øjne, næse, lunger, hud eller fordøjelseskanalen

* Reaktionen viser sig i form af hudkløe, rødme, hævelser, vejrtrækningsbesvær, opkast, diaré og/eller mavesmerter

* Symptomerne opstår som regel hurtigt efter, at man har indtaget den/de pågældende fødevarer – typisk fra minutter til 1-2 timer efter, man har spist

* Symptomerne kan vare i 1-3 døgn

Kilde: Sundhed.dk.

Virksomheder kan også få bøder for ikke at overholde deres egenkontrol, eller for ikke at gøre ordentligt rent. Men mærkning af fødevarer er en kæphest for Fødevarestyrelsen.

– Med tilbagekaldte fødevarer, og farlige fødevarer, er der større bøder, siger Nikolas Hove.

Begår en virksomhed fejl gentagne gange, kan Fødevarestyrelsen sanktionere med både forbud, påbud, skærpet kontrol og politianmeldelse.

– Det gør vi ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag, siger Nikolas Hove.

Tilbagekaldelse eller tilbagetrækning

Når man i en virksomhed opdager, at man har en vare på hylderne, der eksempelvis mangler oplysning om allergener, skal man internt foretage en vurdering. Skal man tilbagekalde eller tilbagetrække?

I forbindelse med én af de sager, Lidl Danmark har været indblandet i, i oktober og november 2016, orienterede Lidl Danmark Fødevarestyrelsen først dage efter, at virksomheden af en kunde var blevet opmærksom på, at en specifik vare (Mini Marzipan & Butter Stollen)  manglede korrekt afmærkning.

– Vi var ikke blevet underrettet rettidigt. Det skal ske straks. Og Lidl Danmark har ikke udsendt en pressemeddelelse rettidigt. Det skal ske straks, siger Bente Holst.

Det er op til virksomheden selv at vurdere, om en vare skal trækkes tilbage eller kaldes tilbage. Men i sidste ende skal Fødevarestyrelsen involveres ligemeget hvad. Og fra Fødevarestyrelsens side ses der med alvor på situationer, hvor en virksomhed ikke udsender pressemeddelelsen med det samme.

– Det var en del af det, Lidl Danmark fik bøden for, fortæller Bente Holst.

Lidl Danmarks opgave

Rikke Brandes, kommunikationschef i Lidl Danmark, fortæller, at virksomhedens danske kundeservice modtog en mail fra en kunde lørdag. Lidl Danmark har ikke bemandet deres kundeservice 24/7 henover weekenden.

Lidl Danmark blev bekendt med den omtalte mail den førstkommende mandag, hvor der blev igangsat en intern risikoanalyse, hvorefter Fødevarestyrelsen blev kontaktet. Det betyder, at kunder hos Lidl Danmark kunne købe det omtalte produkt, med manglende oplysning om allergener, både lørdag og søndag.

Rikke Brandes understreger, at man fra Lidl Danmarks side tager det meget alvorligt, at der i Lidls danske butikker er blevet solgt fødevarer, der har manglet oplysning om allergener

– Det er derfor, vi har trukket produkterne tilbage med det samme, vi er blevet bekendt med problemet, siger Rikke Brandes.

Der gik for lang tid

En af årsagerne til, at Lidl Danmark bliver mødt med et bødeforlæg er altså, at virksomheden først kontaktede Fødevarestyrelsen dage efter, at en kunde havde kontaktet dem. Bente Holst, Fødevarechef ved Fødevaresydjylland, fortæller Newsbreak.dk, at virksomheder også har mulighed for at kontakte Fødevarestyrelsen i weekender med problemer som dette.

Rikke Brandes fortæller, at man vil kigge på, hvad man kan gøre anderledes i fremtiden.

– Vi kigger interne procedurer igennem for at se, hvor vi skal rette til. Vi har forklaret, hvad vi har gjort over for Fødevarestyrelsen. De mener, at det er for sent (at Fødevarestyrelsen blev kontaktet, red.). Og vi er klart interesserede i at rette op på det her. Vi må finde ud af, hvad der skal til, siger Rikke Brandes.

Taler med leverandører

Rikke Brandes fortæller, at Lidl Danmark er i dialog med virksomhedens leverandører, og at de kigger deres interne procedurer igennem for at stramme op, for at undgå at lignende sker i fremtiden.

Rikke Brandes understreger at der ikke har været noget i vejen med kvaliteten af de produkter, der blev trukket tilbage. Men den manglende oplysning om allergener generer Lidl Danmark.

– Der er ingen tvivl om, at vi er rigtig ærgerlige over det. Fødevaresikkerhed har høj prioritet i Lidl og vi arbejder hver dag på at sikre dette siger Rikke Brandes.

Fire tilfælde på to måneder

I oktober og november måned har Lidl Danmark udsendt fire pressemeddelelser om fødevarer, der blev kaldt tilbage, fordi der manglede mærkning på varerne. To varer blev kaldt tilbage, fordi der manglede dansk mærkning på produktet (herunder information om allergener), og to varer blev kaldt tilbage, fordi der helt konkret manglede dansk mærkning af allergener på produktet.

Nikolas Hove fortæller, at Fødevarestyrelsen har noteret, at der har været fire tilbagetrækninger fra Lidls side i perioden, men han understreger, at fire sådanne sager ikke kan bruges til at sige noget generelt om Lidl Danmark og virksomhedens mærkning af produkter.

SE BILLEDER AF DE FIRE PRODUKTER I GALLERIET

– Det er ikke noget, vi vil drage direkte konklusioner på, de her fire specifikke sager, siger Nikolas Hove.

Nikolas Hove siger, at det sker, at tilbagekaldelser af samme årsag kommer i bølger.

– Det er bare sådan, det sker, rent statistisk. Der er ingen forklaring på det. Vi kan ikke drage konklusioner på det, siger han.

Hos Lidl Danmark har man en forklaring på, hvorfor virksomheden i den periode har været nødt til at trække fire produkter tilbage.

– Det er meget beklageligt, at der har været de her tilbagetrækninger gennem de sidste par måneder. At det er sket flere gange i løbet af de sidste par måneder, er et tilfælde, vi har jo ekstra høj volumen af vare-leveringer her i julemånederne, siger kommunikationschef ved Lidl Danmark, Rikke Brandes.

Hun fortæller, at fejlene er opstået hos leverandører af fødevarer, der leverer til Lidl Danmark.

– Vores leverandører har ikke deklareret varerne korrekt. Det er vi i dialog med dem omkring, siger Rikke Brandes.

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu