ANNONCE

Pas: Alt, der er værd at vide om det rødbedefarvede dokument

21. juni 2017 08:20 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk

Det er ikke gratis at få udstedt et pas. Som årene er gået, er det faktisk blevet dyrere, og du skal formentlig have dit pas med oftere, end du tror.

Sommerferien er snart over os, og mangt en børnefamilie vil nok blive ramt af en snert af panik ved tanken om, hvorvidt alle nu har styr på deres pas. Hvis ikke, skal man dog ikke være bange for, at ferien til udlandet allerede ér spoleret.

Dog skal man i 2017 være opmærksom på, at reglerne for den røde samling papirer har ændret sig i de seneste år. Siden 1. januar 2012 har det været et krav, at danske pas skal indeholde et lagret fingeraftryk i passets chip. Man bør også vide, at det tager 11-15 hverdage, fra det bliver bestilt, til det nye pas bliver leveret.

Du skal møde op personligt

Om du skal have et nyt pas, eller du skal have dit første af slagsen, skal du henvende dig personligt i borgerservice, uanset din alder. Du er ikke tvunget til at få lavet et pas i den kommune, du bor i, men i nogle kommuner kan du bestille tid til at få arbejdet udført, inden du møder op personligt.

Der skal fingeraftryk i passet, hvis du er over 12 år gammel. Derfor skal du aflevere et aftryk af en finger, når du får lavet nyt pas. Det koster 26 kroner at få optaget et digitalt fingeraftryk til passet. Gamle pas uden fingeraftryk er stadig gyldige i passets løbetid.

Hvis du skal forny dit pas, skal du medbringe dit nuværende. Skal du have pas for første gang, skal du medbringe din originale dåbs- eller navneattest. Hvis du har skiftet hele eller dit navn ud, er det en god idé at få passet fornyet. Flyselskaber og rejsebureauer kan afvise at lade dig rejse, hvis navnet på flybiletten og navnet på passet ikke er præcis det samme.

Når passet forsvinder

I 2015 forsvandt der 43.818 danske pas, ifølge Berlingske. Hver især var de 22.000 kroner værd på det sorte marked, og da kun godt en fjerdedel af de forsvundne papirer blev fundet igen, er der altså tale om en forretning, der er penge i.

De mange, mange dokumenter, der ikke blev fundet igen, risikerede at blive forfalsket og brugt af kriminelle og terrorister, der på den måde havde lettere ved at rejse rundt i Europa – og Danmark.

– På det seneste har vi set en stigende tendens til dokumentfalskneri og identitetstyveri, når det gælder irregulær indvandring til Europa.

– Dokumentfalskneri er en vigtig katalysator for organiseret kriminalitet og terrorisme, sagde Alexandru Niculae, talsmand for Europol, til Berlingske, tilbage i februar 2016.

Tidligere operativ chef for PET; Hans Jørgen Bonnichsen, sagde dengang til Berlingske, at de mange forsvundne papirer udgjorde en alvorlig sikkerhedsrisiko.

Kontakt kommunen

Hvis du mister dit pas i Danmark, skal du kontakte kommunen. Her bliver passet annulleret og gjort ugyldigt. Du skal selv betale for et nyt pas, og du skal gennem den samme proces, som hvis du ellers skulle have lavet nyt pas.

Mister du dit pas i udlandet, skal du melde det til politiet og bede om enten en politirapport eller en kvittering. Du skal tage til den danske ambassade i det pågældednde land og medbringe to pasbilleder. Herefter kan du få udstedt et såkaldt midlertidigt pas (kendt som nødpas), der gælder, til du kommer tilbage til Danmark.

Hvis dit personnummer ikke fremgår af dåbs- eller navneattesten, skal du medbringe dit sundhedskort ved ansøgning om pas. Det er ikke nok kun at have sundhedskortet med. Du skal fremvise andet bevis for, at du er den, du er. Du skal også medbringe et foto, der lever op til billedkravene (se mere i galleriet).

Den unge svindler

Det er dog ikke kun internationalt orienterede kriminelle, der gør brug af forfalskede papirer, når de skal rundt i verden. Newsbreak.dk kunne 17. maj fortælle om en ung pige, der blev dømt for dokumentfalsk, efter at en gruppe veninder nær var blevet stoppet med passende fremme i forsøget på at få tatoveringer og blive lukket ind på diskoteker, før de fyldte 18.

Retten i Horsens idømte den unge kvinde 14 dages betinget fængsel, mens vennerne slap for straf, de de aldrig nåede at gøre brug af deres falske papirer. Derfor slap den unge dokumentfalskner også med en lavere straf end det, der normalt uddeles for denne slags forseelser.

Artiklen fortsætter under videoen

– Retten lagde vægt på, at pigen måtte finde det overvejende sandsynligt, at vennerne og veninderne ville have brugt dokumenterne. Men da de aldrig gjorde brug af passene, blev hun altså kun dømt for forsøg på dokumentfalsk, sagde anklagerfuldmægtig i Sydøstjyllands Politi, Bjørn Dahl Larsen, i en pressemeddelelse.

Hvad koster et pas?

Priser anno 2017 for nyt pas (inklusiv gebyr for fingeraftryk) er:

  • 0 til 11 år: 115 kr.
  • 12 til 17 år: 141 kr.
  • 18 til 64 år: 626 kr.
  • 65 år og derover: 376 kr.

Hvis du derudover skal have taget nyt pasfoto, skal du huske at regne den udgift med i prisen for at få lavet passet.

Du kan søge om forlængelse af pas, hvis du står i en særlig situation. Pas til voksne er gyldige i 10 år. For 0-2-årige børn er passet gyldigt i to år og for børn og unge i alderen 2-18 år, er passet gyldigt i fem år. Du kan få forlænget passet, du allerede jer, én gang, hvis du ikke ellers kan nå at få udstedt et nyt pas. Forlængelsen gælder maksimalt ét år og kan kun udstedes én gang for det samme pas. Forlængelsen er gratis, men for at få den lavet, skal du møde op på borgerservice og få passet forlænget.

Fælles forældremyndighed

Der kan godt udstedes pas til børn, hvis forældre har fælles forældremyndighed. Børn skal have deres eget pas i dag, og de skal uanset alder møde op personligt for at få det udstedt. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til, at barnet kan få udstedt passet.

Fakta

Krav til foto i passet

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit pas:

* fotografiet skal være uden skader

* det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden

* billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene

* hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige

* ansigtet skal være jævnt belyst

* begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet munden skal være lukket

* briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser

* baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Du kan få mere information om udstedelse af pas ved at henvende dig til kommunen og læse politiets regler for pasfoto.

Kilde: Borger.dk.

Du kan også tjekke politiets regler for pasfoto med illustrationer.

Det gør sig gældende for børn under 18 år; begge indehavere af forældremyndigheden skal udfylde samtykkeerklæringer. Der gælder de samme regler for pas til børn som for pas til voksne, hvad angår kvaltieten af det medbragte foto.

Turen rundt uden passet fremme

Hvis du for sent opdager, at du skal have passet fornyet, og kommunen ikke kan nå at udstede et rigtigt et af slagsen, har du flere muligheder. Passet, du allerede har, kan i særlige tilfælde forlænges,  eller du kan få lavet et nødpas. Nødpas udstedes til folk, der har mistet passet, der ikke har et pas, der har glemt passet, eller hvis pas er udløbet. Der gælder særlige krav og begrænsninger, du skal være bevidst om. USA godkender eksempelvis ikke nødpas, og du risikerer derfor at blive afvist ved grænsen efter en lang, lang rejse.

Kilde: Borger.dk

Fakta

Diplomat-pas: Derfor har de immunitet

Immunitet betegner inden for diplomatiet den særlige beskyttelse og de særlige fordele, som fremmede diplomater og repræsentationer har for at lette deres arbejde. Immuniteter og privilegier er beskrevet i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser.

Immuniteterne og privilegierne omfatter især:

Repræsentationens område er ukrænkeligt. Modtagerstatens repræsentanter må ikke betræde området uden først at have indhentet repræsentationschefens samtykke dertil.

Modtagerstaten har en særlig pligt til at beskytte repræsentationens område mod enhver indtrængen eller beskadigelse og til at forhindre enhver forstyrrelse af ro og orden på repræsentationens område eller krænkelse af dens værdighed.

Repræsentationens arkiver og dokumenter er ukrænkelige.

Bevægelses- og rejsefrihed

Kommunikationsfrihed

Diplomatposten må ikke åbnes eller tilbageholdes.

En diplomatisk repræsentants person er ukrænkelig. Han skal ikke kunne underkastes nogen form for anholdelse eller tilbageholdelse. Modtagerstaten skal behandle ham med skyldig respekt og skal træffe enhver rimelig forholdsregel for at forhindre ethvert angreb på hans person, frihed og værdighed.

En diplomatisk repræsentants bolig skal nyde samme ukrænkelighed og beskyttelse som repræsentationens område.

En diplomatisk repræsentant skal nyde immunitet i sager henhørende under modtagerstatens strafferetspleje.

En diplomatisk repræsentant er ikke forpligtet til at afgive vidneforklaring.

Fritagelse for afgifter og skatter, det være sig på personer eller ejendele, stats- eller kommuneskatter.

Fri indførsel og fritagelse for toldafgifter, skatter og tilsvarende afgifter.

Fritagelse for borgerligt ombud og militære forpligtelser i forbindelse med beslaglæggelse, militære ydelser, indkvartering.

Kilde: Wikipedia/Wienerkonventionen.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu